Sesja: Dziadkowie: Skarb rodowy i narodowy (2010)
Sesje popularnonaukowe
poniedziałek, 29 marca 2010 15:42

22.03.2010 r. w Samorządowym Centrum Kultury odbyła się sesja popularnonaukowa z okazji 5 rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II i Narodowego Dnia Życia. Z inicjatywy zespołu katechetów – ks. Władysława Burka – metodyka w zakresie katechezy, pani Barbary Tutro i pani Jolanty Witek a także przy zaangażowaniu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (V LO i Gim. nr 3) oraz Zespołu Szkół nr 2 przygotowano sympozjum. Patronat nad sesją przejął senator RP Władysław Ortyl (który zasponsorował wydanie okolicznościowej publikacji) oraz Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Nowakowski. Sympozjum jest kontynuacją obchodów Narodowego Dnia Życia, które po raz pierwszy było zorganizowane w Kanie w 2008 r. przez wspomniany zespół katechetów.

Tegoroczny Narodowy Dzień Życia obchodzony pod hasłem: „Dziadki – dziatkom” podkreślał wielką rolę rodziny wielopokoleniowej. W imieniu organizatorów sesję rozpoczęły: Barbara Tutro i Jolanta Witek. Potem kolejno referaty prezentowali: w imieniu nieobecnego senatora – żona Aldona Ortyl („Żyć w rodzinie wielopokoleniowej”), a następnie ks. mgr Władysław Burek („Ludzie starsi w nauczaniu Jana Pawła II”), dr Jolanta Witek („Wizerunek seniora w literaturze pięknej”), Wiceprzewodnicząca Rady Miasta mgr Barbara Tutro („Ludzie starsi w naszym środowisku”). Młodzież z ZSO nr 1 (Karolina Kuc, Wojciech Indyk, Tomasz Bawoł, Jakub Śliwiński, Janusz Warzecha, Elżbieta Giec, Paulina Pogoda) wykonali montaż poetycki pt. „Bądźmy świadkami Miłości” na który złożyły się między innymi: "Hymn o miłości" św. Pawła, fragmenty Kręgu Biblijnego, modlitwa Franciszkańska i sentencje o starości. Piosenki o życiu zaśpiewały: Paulina Mączyńska i Dominika Dąbrowska zaś Rafał Krupa i Karol Smajdor wykonali krótkie utwory F. Chopina. Wolontariuszki (Karolina Kuc, Aneta Łączak i Kinga Starzyk z Gim. nr 3) oraz harcerki mówiły na temat współpracy z seniorami. Ich wystąpienia ubogaciły prezentacje oraz film o dziadkach.

Organizatorki ogłosiły wyniki konkursu plastycznego poświęconego ludziom starszym , który towarzyszył sesji. Wpłynęło ponad 200 prac, które oceniano w w różnych kategoriach wiekowych. Następnie zebrani mogli obejrzeć ekspozycję prac. Wręczenia nagród(ufundowanych przez Prezydenta Miasta) dokonali: Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Nowakowski i Dyrektor Wydziału Rdukacji Arkadiusz Gałkowski. Sesję podsumowali: Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Tarnowie ks. dr Bolesław Klaus i Przewodniczący Rady Miasta mgr inż. Zdzisław Nowakowski. W sympozjum uczestniczyło ok. 180 osób: przedstawiciele władz miasta z prezydentem Januszem Chodorowskim, proboszczowie mieleckich parafii dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz delegacje uczniów z mieleckich gimnazjów szkół średnich wraz z opiekunami.



PROGRAM SYMPOZJUM
22.03.2010 – godz.12.00 – 13.30
SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY- MIELEC

 • Powitanie zaproszonych gości
 • Wprowadzenie – idea Narodowego Dnia Życia – „Żyć w rodzinie wielopokoleniowej” – Senator RP mgr inż. Władysław Ortyl
 • Ludzie starsi w nauczaniu Jana Pawła II – doradca metodyczny w zakresie katechezy ks. mgr Władysław Burek
 • Wizerunek seniora w literaturze pięknej – dr Jolanta Witek
 • "Bądźmy świadkami Miłości” – występ w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
 • Ludzie starsi w naszym mieście – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta mgr Barbara Tutro
 • Świadectwa wolontariuszy o współpracy z seniorami– uczniowie Gim. Nr 3
 • Oczami kochających wnuków – uczniowie Gim. Nr 4
 • Wystąpienie Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie - ks. dr Bolesław Klaus
 • Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego, wręczenie nagród laureatom i prezentacja wystawy
 • Słowo końcowe – Przewodniczący Rady Miasta mgr inż. Zdzisław Nowakowski

Uczniów z Gim. Nr 4 przygotowała Barbara Tutro

Uczniów z Gim. Nr 3 i V LO (ZSO nr 1) przygotowała Jolanta Witek

 

„Czcić ludzi starych znaczy (…):

akceptować ich obecność,

pomagać im i doceniać ich zalety

Jan Paweł II

 
© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu