Sesja: Narodowy Dzień Życia. 3 rocznica śmierci Jana Pawła II ( 2008 ) erci papieża Jana Pawła II" ( 2008 )
Sesje popularnonaukowe
piątek, 28 marca 2008 16:59

28 III 2008 w Centrum Edukacji Młodzieży – Kana odbyło się sympozjum popularnonaukowe z okazji Narodowego Dnia Życia i 3 rocznicy śmierci papieża Jan Pawła II.

W sympozjum uczestniczyło ok. 160 osób: Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z delegacjami uczniów, nauczycieli i rodziców, przedstawiciele Władz Samorządowych miasta Mielca. Specjalnymi gośćmi byli: Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz proboszczowie mieleckich parafii.

Z okazji sympozjum została wydana publikacja pt. „Narodowy Dzień Życia. 3 rocznica śmierci papieża Jana Pawła II”, w której znalazły się teksty referatów oraz wiersze o Papieżu napisane przez uczniów z Gimnazjum nr 3. Organizatorami sesji byli: dyrektor KAN-y p. Zdzisław Nowakowski, senator RP Władysław Ortyl oraz Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 3. Uczniów z Gim. 4 przygotowała p. Barbara Tutro, a uczniów z Gim. 3 i V LO p. Jolanta Witek.

 
© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu