V 2011 - Szkolna konsultacja propozycji uchwały XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
Sejm - Warszawa
niedziela, 29 maja 2011 01:00

18 maja 2011r. w ZSO nr 1 w Mielcu  w ramach wolontariatu zorganizowaliśmy dyskusję panelową oraz sokratejską nad projektem uchwały sejmowej, dotyczącej wolontariatu. Zaprosiliśmy do udziału wszystkich chętnych, nie tylko wolontariuszy. Wcześniej przeprowadziliśmy w kilku oddziałach gimnazjalnych oraz wśród uczniów niektórych klas licealnych w naszym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1rozmowy na temat działań wolontariackich i dyskusję na temat uchwały. Niektórzy wypowiedzieli się pisemnie, inspirując nas do twórczych pomysłów  w nowym roku szkolnym. Starsi koledzy i koleżanki zgłosili chęć włączenia się w wolontariat i zorganizowania festynów, koncertów charytatywnych, aukcji obrazów i rękodzieł uczniów uzdolnionych plastycznie, co pozytywnie rokuje na przyszłość. Konsultacja szkolna przebiegała pod hasłem: „Pomaganie jest sztuką…".

 

 

Po przedstawieniu przez naszą posłankę Paulinę Mączyńską relacji z prac w komisji sejmu nad uchwałą wszyscy zapoznali się z jej treścią, zwracając baczną uwagę na postawę wolontariusza. Młodzi ludzie po konsultacjach dostrzegli  konieczność stałej, systematycznej  formacji wolontariusza, pracy nad sobą, kształtowania charakteru, rozwoju osobowości, poszukiwania wzorców do naśladowania i autorytetów. Jest to cenne spostrzeżenie gdyż wolontariat nie może polegać tylko na akcyjności ale zmierza do formowania wartościowego człowieka, odpowiedzialnego, o pięknym wnętrzu, rozwijającego swoje zainteresowania i pasje. Wolontariusz nie może zapomnieć o najbliższej rodzinie i otoczeniu oraz wywiązywaniu się ze swoich obowiązków (nauka, rodzina, dodatkowe zajęcia). Poszerza wiedzę na temat wolontariatu, wymienia się doświadczeniem z innymi wolontariuszami w ramach szkoły czy np. wolontariatu miejskiego (podczas wycieczek, spotkań lub na forach internetowych).

W II części zapoznaliśmy się z pisemnymi spostrzeżeniami starszych kolegów z liceum oraz wolontariuszy z gimnazjum, dotyczących konkretnych działań w przyszłym roku szkolnym na terenie naszej szkoły i środowiska – z uwzględnieniem bieżących potrzeb oraz możliwości.


 
© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu