20 - 21 XI 2011 r. - Wolontariuszki ponownie w Sejmie RP
Sejm - Warszawa
wtorek, 29 listopada 2011 00:16

20-21 XI 2011 roku reprezentantki Szkolnego Wolontariatu - Paulina Mączyńska z V LO oraz Wiktoria Soswa z Gim. nr 3 uczestniczyły w konferencji pt.”Wolontariat młodych”, podsumowującej pracę młodych wolontariuszy z całej Polski, biorących udział w projekcie: ”Wolontariat młodych – XVII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”, zorganizowanym w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej.


Dziewczęta znalazły się w grupie 70 najbardziej aktywnych wolontariuszy z całego kraju, zakwalifikowanych przez komisję na podstawie przesyłanych wcześniej sprawozdań z realizowanych i udokumentowanych działań wolontariackich, podejmowanych na terenie szkoły i środowiska. Konferencja z udziałem przedstawicieli Kancelarii Sejmu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz młodzieży była podsumowaniem doświadczeń z pracy młodzieży oraz uczestników projektu. W pierwszym dniu warsztatów młodzi po burzliwych pracach w grupach dyskusyjnych(dotyczących kilku płaszczyzn działań: samorządu szkolnego i terytorialnego, organów wspierających młodych w działaniu, szkoły promującej wolontariat, pomysłów na działalność wolontariacką w środowisku)zdiagnozowaniu potrzeb i problemów młodzieży, wypracowali postulaty dotyczące danego zakresu tematycznego oraz sformułowali pytania do gości ekspertów.
W drugim dniu obrad, które miały miejsce w gmachu Sejmu wolontariusze przedstawili swoje stanowiska w zakresie danego tematu, zadawali pytania ekspertom z Sejmu, sprecyzowali pomysły na konkretne rzeczy do zmiany w odniesieniu do postulatów młodych. Podkreślono z satysfakcją fakt, że jest dużo wspaniałych młodych ludzi, którzy z pasją i entuzjazmem podejmują działania na rzecz innych, co jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość. Warto dodać, że już wcześniej: 7-8 maja br wolontariuszki z ZSO nr 1 (w nagrodę za pracę, która znalazła się wśród najlepiej ocenionych w województwie) uczestniczyły w spotkaniach komisji Sejmu Dzieci i Młodzieży, w redagowaniu projektu ustawy o Wolontariacie oraz w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży 31maja i 1 czerwca br. Do konkursowych projektów dziewczęta przygotowywały się pod kierunkiem dr Jolanty Witek- założycielki i opiekunki Szkolnego Wolontariatu( który działa od 2003 r.). Z całą pewnością trzykrotny pobyt dziewcząt w Sejmie w Warszawie jest sukcesem działań całego Wolontariatu i pięknie wpisuje się w Europejski Rok Wolontariatu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pięknej służbie potrzebującym. 
© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu