ROK SZKOLNY 2012/13 - I PÓŁROCZE
SPRAWOZDANIA
wtorek, 01 stycznia 2013 21:29

DZIAŁANIA W SZKOLE:

-        Dokumentowanie działań wolontariuszy na stronie szkoły oraz prowadzenie (redagowanie) na bieżąco strony internetowej Wolontariatu. Utworzeniem nowej wersji strony.

-        Systematyczne przygotowywanie dekoracji okolicznościowych (np. Rok Wiary, Piękno w Biblii ukryte, Różaniec w sztuce, Portrety świętych i błogosławionych patronów, Nasz wielki Polak – bł. Jan Paweł II,  Uroczystość Wszystkich Świętych, Troska o misje, Adwentowe oczekiwanie, Boże Narodzenie) w sali nr 8 i na korytarzu.

-        Zachęcenie i przygotowywanie (z sukcesem) wolontariuszy do udziału w konkursach poetyckich, plastycznych, recytatorskich, piosenki religijnej, patriotycznych, organizowanych w mieście i województwie.

-        Aktywność na terenie szkoły poprzez uczestnictwo i włączanie się aktywne w przygotowanie różnych uroczystości okolicznościowych w szkole.

-        5 XII 2012 r. - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – wykonanie  w szkole ekspozycji o działaniach Wolontariatu oraz przygotowanie słuchowiska w szkole(na temat Wolontariatu).

-        21 XII 2012 r. – wystawienie w szkole „JASEŁEK NARODOWYCH” dla całej szkolnej społeczności  i grona pedagogicznego.


Akcje charytatywne w szkole:

-        12 – 25 X 2012 r. – akcja pomocy dla dzieci z Domu Dziecka; zbiórka zeszytów i przyborów szkolnych.

-        20 XII  – 10 XII 2012 r. – akcje: „Świąteczna kartka” (na kiermasz) i „Świąteczna paczka” dla dzieci z Domu Dziecka i jednej potrzebującej rodziny, związanej z naszą szkoła.

-        4 XII 2012 r. i  przez cały rok szkolny – zbiórka plastikowych nakrętek po napojach itp. na leczeni chorej 10 miesięcznej Marysi Zawisza z Krosna.

Działania i spotkania w środowisku:

-        Założenie trzech  szkolnych młodzieżowych Róż Różańcowych (uroczyście w Kościele) oraz prowadzenie w Kościele różańcowych rozważań (w październiku oraz w listopadzie  - wypominki)

-        Zaangażowanie wolontariuszy z klas gimnazjalnych do przygotowywania liturgii podczas nabożeństw dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

-        14  X 2012 r. (niedziela)  – udział w „III DIECEZJLANYM MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY” w Mielcu (org. pod patronatem bp. Andrzeja Jeża i prezydenta miasta Janusza Chodorowskiego), konkretna pomoc wyrażająca się w rozdawaniu publikacji „marszowych” na placu AK.

-        W listopadzie odwiedziny Cmentarza: pamięć  i modlitwa nad grobami bliskich oraz żołnierzy, kapłanów, zasłużonych dla naszego miasta.

-        17 XI 2012r. (sobota) – spotkanie wolontariuszy w Katolickim Ośrodku Kultury z ks. biskupem Andrzejem Jeżem w ramach wizytacji kanonicznej, prezentacja przez uczniów działań wolontariackich.

-        27 – 28 XII 2012 (dni wolne od nauki) – przedstawiciele Wolontariatu brali  udział jako opiekunowie dzieci młodszych w „Kolędzie misyjnej”.


WYSTAWY, ZORGANIZOWANE POZA SZKOŁĄ

W KOŚCIELE:

-        12 X - 9 XI 2012 r. – Ekspozycja prac plastycznych, wykonanych przez wolontariuszy i uczniów ZSO nr 1 pt. „Różaniec w sztuce”.

-        9 XI - 28 XI 2012 r. – Ekspozycja prac plastycznych uczniów i wolontariuszy pt. „Portrety Świętych i Błogosławionych”.


AKCJE CHARYTATWNE i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE  W ŚRODOWISKU:

-        28 IX 2012 r. – spotkanie z dziećmi ze Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Katolickim Ośrodku Kultury – czytanie bajek, warsztaty artystyczne.

-        2 XII 2012 r. (niedziela) – prowadzenie Mikołajkowego spotkania dla dzieci na placu kościelnym; wolontariuszki w roli aniołów rozdawały dzieciom słodycze.

-        2 XII 2012 r. (niedziela) – prowadzenie pod kościołem przez 3 godz. Kiermaszu Stroików i kartek  świątecznych, z których dochód przeznaczono na zakup Mikołajkowych paczek dla Domu Dziecka.

-        4 XII 2012 r. – Mikołajkowe i Świąteczne spotkanie z dziećmi w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Katolickim Ośrodku Kultury – św. Mikołaj z aniołami rozdawali wcześniej przez młodzież przygotowane słodycze, prowadzili tradycyjnie czytanie bajek i warsztaty muzyczne.

 

WYJAZDY DO DOMU DZIECKA:

-        26 X 2012 r. (po zajęciach szkolnych) – Skopanie – Dom Dziecka – rozdanie darów, wykonanie części artystycznej, wspólna zabawa integracyjna.

-        11 XII 2012 r. (po zajęciach szkolnych) – Skopanie – Dom Dziecka – wyjazd Mikołajkowy i Świąteczny, wspólne kolędowanie.


KONKURSY:

-        14 X 2012 r. – 2 laureatów z Gimnazjum (Maciej Szypuła Gim. nr 3, Ilona Gancarz NGMS) oraz 1 wyróżnienie- Jakub Kowalski (V LO) w Miejskim Plastycznym Konkursie „Małżeństwo – miłość – rodzina,” ogłoszonym z okazji III Diecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny w Mielcu (organizatorzy: komitet organizacyjny Marszu pod patronatem honorowym bp. Andrzeja Jeża i prezydenta Mielca- Janusza Chodorowskiego).

-        26 X 2012 r. – 3 wyróżnienia dla gimnazjalistek w II Powiatowym Konkursie Poezji i Piosenki Patriotycznej „Barwy mojej Ojczyzny” (Mielec): w kategorii recytacji – Wiktoria Wiśniewska, Gim. nr 3 oraz 2 wyróżnienia w kategorii poezji śpiewanej: Ola Warzecha, Jagoda Kardyś  (NGMS).

-        27 XI 2012 r. – 2 laureatów i 1 wyróżnienie dla licealistów w XXII Rejonowym Podkarpackim Konkursie Poezji Religijnej (SCK Mielec):

Laureatka (kategoria: poezja śpiewana): Julia Kożuszna, akompaniament na gitarze: Katarzyna  Błachowicz oraz wyróżnienie: Katarzyna Mazur

Laureatka (kategoria: recytacja): Julia Kożuszna.


oprac. Opiekun Wolontariatu: Jolanta Witek

29.XII.2012 r.

 
© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu