Łącznicy Wolontariatu wśród laureatów i wyróżnionych w XI edycji Miejskiego Konkursu Ekologicznego "Mnie ta ziemia od innych droższa"
Konkursy
niedziela, 12 maja 2013 22:40

18 kwietnia 2013 r. w czytelni PBW Filia w Mielcu wręczone zostały nagrody laureatom i uczniom wyróżnionym w Miejskim Konkursie Ekologicznym "Mnie ta ziemia od innych droższa", zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną po raz jedenasty. W konkursie wzięło udział 166 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Celem konkursu było promowanie Mielca, zainteresowanie naturą i walorami przyrodniczymi okolicy, rozwijanie aktywności plastycznej i wrażliwości uczniów na piękno świata. Uczniowie zrealizowali  tematy w przygotowanych prezentacjach multimedialnych, pracach plastycznych, na fotografiach lub folderze. Jury konkursu przyznało najlepszym tytuły laureata oraz wyróżnienie. Wśród laureatów i wyróżnionych znalazły się łączniczki Wolontariatu: Izabela Łukaszek (laureatka) oraz Klaudia Grabowska i Dominika Dzik (wyróżnienia).

Uczniowie przygotowali nagrodzone i wyróżnione prace pod kierunkiem pani Jolanty Witek. Nagrody rzeczowe, książki oraz dyplomy i czekolady, ufundowane przez samorządowe władze miasta Mielca wręczali: naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Arkadiusz Gałkowski i naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej Tadeusz Siemek. Prace plastyczne tworzą ekspozycję w Bibliotece Pedagogiczne j w Mielcu.


  
© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu