Sprawozdanie z działalności Szkolnego Wolontariatu ZSO nr 1 I półrocze 2013/14 r.
SPRAWOZDANIA
niedziela, 02 lutego 2014 17:52

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU

ZSO NR 1 W MIELCU

ROK SZKOLNY 2013/14

I PÓŁROCZE

· Prowadzenie strony internetowej Wolontariatu i systematyczne dokumentowanie działań na tej stronie oraz na stronie szkoły, na portalach lokalnych (promocja miasta Mielca, str. parafii Ducha Świętego, Czyli wiesz), w prasie lokalnej Korso, piśmie parafialnym „Spod znaku Ducha Świętego.”

· Wykonywanie dekoracji związanych z rokiem liturgicznym w sali katechetycznej nr 8 oraz na szkolnym korytarzu (np. Św. Stanisław Kostka patron młodzieży, Biblia księgą życia, Święci wzorem do naśladowania, Dzień papieski, Portret bł. Jana Pawła II w twórczości plastycznej młodzieży, Różaniec – modlitwa, która zmienia ludzkie życie!, Świat misyjny, Listopadowe zamyślenia o wieczności, Święta Bożego Narodzenia w życiu i sztuce).

· Zorganizowanie Szkolnego konkursu plastycznego o papieżu pt. ” Portret bł. Jana Pawła II w twórczości plastycznej młodzieży” – we współpracy z biblioteką szkolną.

· Zorganizowanie Dnia Papieskiego w szkole:

Zaprezentowanie w bibliotece szkolnej montażu słowno – muzycznego „ Szukałeś nas… Jesteśmy!” (18 X 2013 r.) oraz wykonanie pokonkursowej wystawy prac plastycznych uczniów pt.”Portret bł. Jan Pawła II w twórczości plastycznej młodzieży” jako podsumowanie szkolnego konkursu o papieżu.

· Zaangażowanie się w organizację w szkole obchodów Tygodnia Tuwima(grudzień 2013 r.)

· 20 XII 2013 r. – wystawienie w szkole JASEŁEK „NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE” dla całej szkolnej społeczności  i grona pedagogicznego.

  • 17 I 2014 r.- zorganizowanie w szkole „IV Szkolnego Przeglądu kolęd i pastorałek” dla uczniów ZSO nr 1 i NGMS oraz wykonanie okolicznościowych dekoracji.

AKCJE CHARYTATYWNE W SZKOLE:

· 26 IX – 25 X 2013 r. – akcja pomocy dla dzieci z Domu Dziecka; zbiórka zeszytów i przyborów szkolnych, maskotek.

· 18 - 19 XI oraz 18-19 XII 2013 r.- zorganizowanie w szkole (podczas listopadowych wywiadówek) kiermaszu własnoręcznie wykonanych przez uczniów kartek i ozdób świątecznych, z których dochód przeznaczono na zakup paczek dla 46 dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu.

· 18 – 30 XII 2013 r. – akcja „Mikołajkowa paczka” dla dzieci z Podkarpackiego Hospicjum w Rzeszowie (zbiórka środków czystości, żywności itp. – według podanego przez Hospicjum wykazu).

· Akcja ”Budzimy Bartka” czyli pisanie życzeń świątecznych dla 6 letniego Bartka z Wadowic, który obecnie przebywa w stanie śpiączki w klinice Budzik w Warszawie- pisanie życzeń to odpowiedź na apel rodziców, którzy twierdzą, że jest to niezbędny element w terapii chorego chłopca( II połowa grudnia 2013 r.)

· Kontynuacja  zbiórki plastikowych zakrętek i przekazanie w czasie wakacji oraz we wrześniu i grudniu 2013 r. dla Rzeszowskiego Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci. Akcja trwa przez cały rok szkolny.

DZIAŁANIA I SPOTKANIA W ŚRODOWISKU:

· Założenie czterech szkolnych młodzieżowych Róż Różańcowych (uroczyście w Kościele) oraz prowadzenie w Kościele różańcowych rozważań (w październiku i w listopadzie  - wypominki)

· Zaangażowanie wolontariuszy z klas gimnazjalnych do przygotowywania liturgii podczas nabożeństw dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

· W listopadzie odwiedziny Cmentarza: pamięć  i modlitwa nad grobami bliskich oraz żołnierzy, kapłanów, zasłużonych dla naszego miasta.

· 27 – 28 XII 2013 (dni wolne od nauki) – przedstawiciele Wolontariatu brali  udział jako opiekunowie dzieci młodszych w „Kolędzie misyjnej” na Osiedlu Borek.

Akcja „Kolędnicy misyjni” przeprowadzana jest systematycznie co roku we współpracy z siostrami zakonnymi, parafią Ducha Świętego, rodzicami i opiekunką wolontariuszy. Młodzi prezentują wybrane sceny z Jasełek Misyjnych i prowadzą kwestę na rzecz potrzebujących rówieśników z Afryki.

· 6 I (niedziela) - podsumowanie Akcji „Kolędnicy misyjni” w Kościele.

WYSTAWY, ZORGANIZOWANE POZA SZKOŁĄ:

· 23 – 30 X 2013 r. -   Ekspozycja prac plastycznych, wykonanych przez wolontariuszy i uczniów ZSO nr 1 pt. „Portret bł. Jan Pawła II w twórczości plastycznej młodzieży” ( w Kościele)

· 3 XI - 15 XII 2013 r. - Ekspozycja prac plastycznych, wykonanych przez wolontariuszy i uczniów ZSO nr 1 pt. „Portret bł. Jan Pawła II w twórczości plastycznej młodzieży” w Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu jako

odpowiedź na zaproszenie Biblioteki, która jest Miejscem Odkrywania Talentów.

AKCJE CHARYTATWNE i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE  W ŚRODOWISKU:

· 5 XII 2013 r - Mikołajkowe i Świąteczne spotkanie z dziećmi w Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Katolickim Ośrodku Kultury. Św. Mikołaj z aniołami rozdawał wcześniej przez młodzież przygotowane słodycze. Wolontariusze zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony twórczości J. Tuwima oraz recytowali wiersze poety. Spotkanie odbyło się po zajęciach lekcyjnych.

· 11 I 2014 r. (sobota) - wolontariusze udali się z noworocznymi życzeniami, Jasełkami i  kolędą na spotkanie z osobami starszymi i chorymi w Katolickim Ośrodku Kultury, zorganizowane przez Caritas.

· 12 I 2014 r. (niedziela) - wystawienie Jasełek w Kościele podczas spotkania opłatkowego dla grup parafialnych, z udziałem przedstawicieli rodziców i krewnych.

WYJAZDY DO DOMU DZIECKA DO SKOPANIA:

· 15 XI 2013 r. (po zajęciach szkolnych) - Skopanie -Dom Dziecka - rozdanie darów, (słodyczy, przyborów szkolnych, zeszytów, maskotek), wykonanie części artystycznej, wspólna zabawa integracyjna.

· 16 I 2014 r. (po zajęciach szkolnych) – Skopanie – Dom Dziecka – wyjazd Mikołajkowy, życzenia noworoczne, Jasełka, wspólne kolędowanie, rozdanie paczek ze słodyczami i innych darów, spotkanie integracyjne.

KONKURSY:

· X 2013 r. - udział wolontariuszy w szkolnym konkursie plastycznym o papieżu Polaku oraz w etapie lokalnym tego konkursu (org. przez Klub Inteligencji Katolickiej w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej).Liczne wyróżnienia(słodycze) i nagrody książkowe. (szczegóły na stronie Wolontariatu)

· 23 X 2013 r. – wyróżnienie w III Powiatowym Konkursie Poezji i Piosenki Patriotycznej „Barwy mojej Ojczyzny” (Mielec, organizator: Biblioteka Publiczna we współpracy z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół): w kategorii recytacji – Daniel Kozik (kl. II A V LO).

· 20 XI 2013 r. – udział w VIII edycji konkursu patriotyczno – religijnego „Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary” pod honorowym patronatem marszałka woj. podkarpackiego W. Ortyla i pod patronatem medialnym radia Rzeszów (organizator: biblioteka w Tuszowie Narodowym) (kategoria literacka: pisanie wierszy): laureat: Karolina Soboń (kl. III s Gim. Sportowe,) Klaudia Ciszek (kl. II C V LO - wyróżnienie).

· 27 XI 2012 r. – 2 laureatki w XXIII Rejonowym Podkarpackim Konkursie Poezji

Religijnej (SCK Mielec) - kategoria: recytacja: Julia Kożuszna (kl.II C) i Kinga Filipowska (kl.III C), jako jedyne reprezentowały nasze miasto na finale Podkarpacia 13 XII 2013 r. w Sędziszowie Małopolskim.

oprac. opiekun Wolontariatu: Jolanta Witek Mielec, 20 I 2014 r.

 
© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu