Sprawozdanie II półrocze 2014/2015
SPRAWOZDANIA
poniedziałek, 29 czerwca 2015 12:19

Mielec, 27.06.2015 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU

ZSO NR 1 W MIELCU

ROK SZKOLNY 2014/15

II PÓŁROCZE


 • Prowadzenie strony internetowej Wolontariatu i systematyczne dokumentowanie działań na tej stronie oraz na stronie szkoły, na portalu lokalnym hej. mielec, stronie parafii Ducha Świętego, w prasie lokalnej Korso, piśmie parafialnym „Spod znaku Ducha Świętego”.

 • Wykonywanie dekoracji okolicznościowych oraz związanych z rokiem liturgicznym w sali katechetycznej nr 8 i na szkolnym korytarzu : Biblia w sztuce: Ilustruję Ewangelię wg św. Jana- w Bibliotece Szkolnej i Sali nr 8; Wielki Post czasem pokuty i nawrócenia; Zmartwychwstał Pan czyli Radość Wielkanocnego Poranka; Bierzmowanie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej;  św. Jan Paweł II wzorem do naśladowania; Maj – miesiącem Maryjnym; Z Bogiem na wakacje.

 • Kontynuacja akcji „Nakręć się na pomaganie” - zbiórka plastikowych nakrętek i przekazanie na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie (17 czerwca oddano 21worków 120 litrowych, wypełnionych nakrętkami), zaś 25 i 26 czerwca 2015 r. oddano 24 worki nakrętek dla 4 letniej chorej Mai Działo z Mielca.


 • 1 kwietnia  – włączenie się w zorganizowanie Ogólnopolskiego Dnia Odkrywania Talentów w szkole przez ekspozycje plastyczne na korytarzu szkolnym, w sali nr 8 i bibliotece, promujące osiągnięcia młodzieży oraz wykonanie dekoracji i całej scenografii imprezy na sali gimnastycznej.


 • Zaangażowanie wolontariuszy w przygotowanie rozważań Drogi Krzyżowej w Kościele i aktywne uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych oraz formacyjnych spotkaniach dla młodzieży a także przygotowanie oprawy liturgicznej  podczas Szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych.


 • 9 IV – włączenie się wolontariuszy w promocję Gimnazjum i Dzień Otwarty szkoły poprzez przygotowanie ekspozycji zdjęć, plansz, publikacji, dokumentujących prace i osiągnięcia Wolontariatu, przygotowanie krótkiego filmiku o Wolontariacie.


 • 23 IV – zaangażowanie się wolontariuszy w promocję V LO poprzez przygotowanie ekspozycji o działaniach Wolontariatu na przestrzeni 10 lat istnienia, krótką ustną prezentację idei Wolontariatu oraz wykonanie zdjęć z promocji szkoły.


  Maj - czerwiec- zaangażowanie niektórych wolontariuszy w uroczystości kościelne: np. odpustowe w parafii (np. włączenie się w czytanie rozważań, ”majówki,” przygotowanie liturgii na nabożeństwach dla Bierzmowanych).


 • Czerwiec – wybór najlepszych - wzorowych i wyróżniających się wolontariuszy, przygotowanie okolicznościowych dekoracji o tematyce wakacyjnej - ”Z Bogiem na wakacje”, także informacji o różnych formach wypoczynku np. (oazy, obozy misyjne, rekolekcje, obozy językowe).

 

WSPÓŁPRACA Z NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKIEM:

 • 20 i 21 III  – w piątek w godzinach popołudniowych oraz w sobotę dyżury wolontariuszy w sklepach spożywczych na terenie Osiedla Borek i zbiórka żywności dla osób potrzebujących z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych (we współpracy z Caritas, Akcją Katolicką, Radą Parafialną  i Parafią Ducha Świętego).


 • 1 IV - odwiedziny z życzeniami świątecznymi dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej, Caritas a także Misyjnego   Zgromadzenia Sióstr Zakonnych.

 • 25 III – podsumowanie Szkolnego Konkursu Biblijnego (plastycznego i z zakresu wiedzy z Ewangelii wg św. Jana – który odbył się w szkole 13 III) w bibliotece szkolnej: przygotowanie części artystycznej oraz zorganizowanie nagród i dyplomów na ten cel.


 • 17 VI – w godzinach popołudniowych wyjazd ponad 20 wolontariuszy z ZSO nr 1 do Domu Dziecka do Skopania. Wizyta z okazji Dnia Dziecka; wręczenie prezentów, paczek ze słodyczami oraz wykonanie części artystycznej.


 • 21 VI (niedziela) – udział w Festynie Parafialnym „Rodzinnie u Ducha” w związku z diecezjalnym Świętem Rodziny; czynne zaangażowanie się wolontariuszy w przeprowadzenie loterii fantowej, występ artystyczny oraz prace porządkowe – przygotowania w sobotę 20 VI i występy 21 VI w niedzielę).

 

KONKURSY:

 • 13 III – zorganizowanie w szkole Szkolnego Konkursu Biblijnego (plastycznego i zakresu wiedzy z Ewangelii św. Jana), wykonanie dekoracji oraz części artystycznej  i troska o przygotowanie dyplomów i nagród książkowych.
 • 16 VI – Kamila Koluch  – kl. I c Gim. nr 3 i Wiktoria Ochab I s 2 NGMS – wyróżnienie w II  Powiatowym konkursie „Krajobrazy mojej małej Ojczyzny” pod patronatem starosty powiatu mieleckiego, Zarządu PTTK, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie - filia Mielec i Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Rozwoju PBW w Rzeszowie (spośród 202 uczniów)


Opiekun Wolontariatu: Jolanta Witek 
© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu