Wolontariuszki: Patrycja Pyzikiewicz i Ala Markulis wyróżnione w III edycji Powiatowego Konkursu"Krajobrazy mojej małej Ojczyzny"
Występy artystyczne
niedziela, 19 czerwca 2016 22:20

W dniu 14 czerwca 2016 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filia w  Mielcu wręczone zostały nagrody laureatom i uczniom wyróżnionym w III edycji Powiatowego Konkursu „Krajobrazy mojej małej Ojczyzny” pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły. W konkursie, którego organizatorami byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Mielcu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia w Mielcu, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju PBW w Rzeszowie, wzięło udział 132 uczniów, którzy przygotowali prace wykonane różnymi technikami plastycznymi oraz fotografie i albumy.

Jury w składzie: Przewodniczący: Janusz Chojecki – prezes TMZM w Mielcu, Członkowie: Dorota Łaz – nauczyciel plastyk SP 6 w Mielcu, Stanisław Bryg – prezes i fotograf  FOTO LAB w Mielcu, Janusz Wyzina – prezes PTTK Oddział Miejski w Mielcu, Józefa Krasoń – kierownik PBW Filia w Mielcu, Elżbieta Minorczyk – nauczyciel bibliotekarz PBW Filia w Mielcu, wyłoniło laureatów i wyróżnionych. Nasze wolontariuszki: Patrycja Pyzikiewicz i Alicja Markulis z Gimnazjum Nr 3 zostały  wyróżnione za prace plastyczne i otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki i drobne upominki, promujące region mielecki. Uczennice przygotowały się do konkursu pod kierunkiem pani Jolanty Witek. Nagrody i dyplomy  wręczali:  Agnieszka Łubiarz – główny specjalista w Biurze Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Powiatu Mieleckiego w imieniu Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły, Janusz Chojecki – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, Stanisław Bryg – Prezes i fotograf Foto Lab w Mielcu, Janusz Wyzina – Prezes Polskiego Związku Turystyczno - Krajoznawczego Oddział  Miejski w Mielcu.

 

 
© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu