SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU ZSO NR 1 W MIELCU - I PÓŁROCZE 2016/2017
SPRAWOZDANIA
wtorek, 31 stycznia 2017 00:35

 

 

 • Administrowanie strony Wolontariatu www.wolontariat.mielec.pl i  systematyczne dokumentowanie działań grupy na tejże stronie oraz na  stronie szkoły i parafii. Promowanie działań Wolontariatu w prasie    lokalnej i środowisku.

 

 • Wykonanie na bieżąco okolicznościowych dekoracji w sali nr 8 oraz na  szkolnym korytarzu (np. o Biblii, Ilustruję Dzieje Apostolskie, o   tradycjach Świąt Bożego Narodzenia, papieżu Janie Pawle II, misjach,      różańcu, Wszystkich Świętych, patronach do Bierzmowania).
 • Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Biblijnego z zakresu znajomości  Dziejów Apostolskich oraz plastycznego ”Ilustruję Dzieje Apostolskie” - grudzień 2016, podsumowanie i wręczenie nagród 22 XII 2016 r.
 • Zorganizowanie Jasełek Literackich(22 XII 2016 r.), VII Szkolnego     Przeglądu i Pastorałek (13 I 2017 r.), zaangażowanie w akcje szkolne: Tydzień z Sienkiewiczem oraz Wszystkie kolory świata.

 

Działania wolontariuszy w środowisku:

 

 • Zaangażowanie uczniów w akcję Kolędnicy Misyjni  (27, 28 XII) – kolędowanie na rzecz rówieśników z krajów misyjnych (włączenie się w akcję ogólnopolską) oraz udział licznej delegacji w Orszaku Trzech     Króli(6 I).
 • Zaangażowanie wolontariuszy z klas gimnazjalnych w przygotowanie
 • Przygotowanie występów artystycznych na wyjazd integracyjny do Domu Dziecka w Skopaniu i wyjazd z wolontariuszami do Skopania (występ, rozdanie prezentów i paczek z żywnością).
 • Spotkanie z dziećmi w świetlicy parafialnej w Katolickim Ośrodku Kultury:

czytanie noweli Sienkiewicza(listopad 2016 r.) oraz spotkanie ze świętym Mikołajem i kolędowanie(grudzień 2016r.)

 • Świąteczna Zbiórka żywności dla rodzin potrzebujących i pełnienie dyżurów  w sklepach (3 i 9 grudnia 2016 r.) w czasie wolnym od nauki(organizatorzy: Akcja Katolicka, parafia z udziałem naszych wolontariuszy)(www.akcja –par.duch.cba.pl)

 

Akcje charytatywne w szkole:

 

 • „Nakręć się na pomaganie” – systematycznie prowadzona zbiórka      nakrętek na rzecz dzieci z Podkarpackiego Hospicjum w Rzeszowie oraz   dwóch małych mielczanek: Majki Działo i Kingi Kręcigłowa.
 • Zorganizowanie Kiermaszu ciast w celu uzyskania środków na zakup   potrzebnych rzeczy do „Szlachetnej paczki”
 • Zaangażowanie szkoły w akcję „Szlachetna paczka” dla rodziny z trójką       dzieci spoza Mielca (w niedzielę 11 grudnia przekazanie „Szlachetnych      paczek” z odzieżą, żywnością, środkami czystości, przyborami szkolnymi   bezpośrednio potrzebującej rodzinie ).
 • Spotkania z misjonarzem w szkole i parafii. Pogłębianie świadomości    misyjnej i konkretna pomoc misjom  przez udział w Kolędowaniu misyjnym(czas wolny od nauki 27,28 XII).

Konkursy i sesje:

 • Wyróżnienie (Magda Ujas V LO)w Konkursie Powiatowym „Barwy Ojczyzny” org. w SCK przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Towarzystwo Gimnastyczne Sokół.
 • Przygotowanie stosownej dokumentacji potrzebnej do zakwalifikowania   Wolontariatu do udziału w konferencji „Przestrzeń czynienie dobra”  zorganizowanej w Rzeszowie przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty  we współpracy z Marszałkiem Podkarpacia i udział delegacji  wolontariuszy z ZSO nr 1 w Konferencji(6 XII). Zamieszczenie     informacji o Wolontariacie ZSO nr 1 na mapie „Dobrych praktyk” woj.  podkarpackiego (str. Kuratorium)

Mielec, 29 I 2017                                                                  Oprac. Jolanta Witek

 
© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu