MISJE

Szczególnie bliskie nam są sprawy misji. Chociaż nie możemy jeszcze osobiście pojechać do krajów misyjnych, to codziennie na katechezie otaczamy modlitwą misjonarzy oraz naszych braci z innych kontynentów, którzy nie poznali jeszcze Chrystusa. Pragniemy szerzyć wrażliwość na potrzeby głodujących i cierpiących bliźnich. Czytamy prasę misyjną, sporządzamy dekoracje o tej tematyce, organizujemy wyjazdy do Muzeum Misyjnego w Tuchowie i występy ewangelizacyjne w środowisku. Uczestniczyliśmy w spotkaniach formacyjnych w Błoniu i oazach misyjnych w Czchowie. Niezapomniane wrażenie pozostawił w nas trzydniowy Międzynarodowy Kongres Misyjny w Chorzowie, w którym wzięło udział ponad 40 uczniów naszego LO. Postanowiliśmy podjąć dzieło adopcji na odległość za pośrednictwem Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie.

Od kwietnia 2004 naszą szkolną adoptowaną Siostrzyczką była 12 letnia osierocona Loveness Kasonde z Zambii. Ponieważ w 2006 roku otrzymaliśmy informację, że opiekę nad Loveness przejęła jej daleka rodzina, postanowiliśmy pomocą duchową i materialną objąć 15 letniego osieroconego chłopca z Ugandy - Willy'ego Ssekyanzi.

Do 2011 roku przekazywaliśmy kwotę 650 złotych na częściowe pokrycie kosztów nauki naszych podopiecznych. Pieniądze pochodziły ze sprzedaży wielkanocnych pisanek, kartek i stroików świątecznych, wykonanych przez uczniów oraz ze zbiórek, przeprowadzonych w szkole i wystaw naszych prac w kościele parafialnym. Poza pomocą materialną bardzo ważna jest duchowa więź i troska, przejawiająca się w codziennej modlitwie(zwłaszcza w ramach róż różańcowych) oraz korespondencji.  Cała szkoła, zarówno nauczyciele jak i uczniowie włączali się w to piękne dzieło.Od 2009 r.do chwili obecnej uczestniczymy jako opiekunowie w corocznej świątecznej akcji "Kolędników misyjnych." Ofiary przekazujemy siostrom misyjnym z naszej parafii.

 

 
© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu