Sesje popularnonaukowe
Sesja: Dziadkowie: Skarb rodowy i narodowy (2010)
Sesje popularnonaukowe
poniedziałek, 29 marca 2010 15:42

22.03.2010 r. w Samorządowym Centrum Kultury odbyła się sesja popularnonaukowa z okazji 5 rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II i Narodowego Dnia Życia. Z inicjatywy zespołu katechetów – ks. Władysława Burka – metodyka w zakresie katechezy, pani Barbary Tutro i pani Jolanty Witek a także przy zaangażowaniu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (V LO i Gim. nr 3) oraz Zespołu Szkół nr 2 przygotowano sympozjum. Patronat nad sesją przejął senator RP Władysław Ortyl (który zasponsorował wydanie okolicznościowej publikacji) oraz Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Nowakowski. Sympozjum jest kontynuacją obchodów Narodowego Dnia Życia, które po raz pierwszy było zorganizowane w Kanie w 2008 r. przez wspomniany zespół katechetów.

Więcej…
 
Sesja: Narodowy Dzień Życia. 3 rocznica śmierci Jana Pawła II ( 2008 ) erci papieża Jana Pawła II" ( 2008 )
Sesje popularnonaukowe
piątek, 28 marca 2008 16:59

28 III 2008 w Centrum Edukacji Młodzieży – Kana odbyło się sympozjum popularnonaukowe z okazji Narodowego Dnia Życia i 3 rocznicy śmierci papieża Jan Pawła II.

W sympozjum uczestniczyło ok. 160 osób: Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z delegacjami uczniów, nauczycieli i rodziców, przedstawiciele Władz Samorządowych miasta Mielca. Specjalnymi gośćmi byli: Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz proboszczowie mieleckich parafii.

Z okazji sympozjum została wydana publikacja pt. „Narodowy Dzień Życia. 3 rocznica śmierci papieża Jana Pawła II”, w której znalazły się teksty referatów oraz wiersze o Papieżu napisane przez uczniów z Gimnazjum nr 3. Organizatorami sesji byli: dyrektor KAN-y p. Zdzisław Nowakowski, senator RP Władysław Ortyl oraz Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 3. Uczniów z Gim. 4 przygotowała p. Barbara Tutro, a uczniów z Gim. 3 i V LO p. Jolanta Witek.

 


© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu