Wystawy

Uczniowie dbają o przygotowywanie wystaw, związanych z rokiem liturgicznym oraz okolicznościowych o tematyce religijnej. Oprócz licznych ekspozycji w pracowni katechetycznej i na korytarzu szkolnym na uwagę zasługują wystawy prac plastycznych uczniów, które zorganizowaliśmy w kościele parafialnym:


"Współtworzyć z Bogiem" [2000 r.]

"Chrystusa poznawać" [2002 r.]

"Duch przenika wszystko" [2003 r.]

"Śladami Męki Pańskiej" [2005 r.]

"Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie" [2005 r.]

Prace są wyrazem modlitwy i naszego zaangażowania na katechezie. Wystawy, przy których dyżury pelnili uczniowie, można było oglądać po Mszach Świętych przez dwie lub trzy kolejne niedziele, podczas rekolekcji szkolnych i czuwań Fatimskich. Zebrane podczas trwania wystawy datki uczniowie w całości przeznaczyli na cele misyjne.

W 2004 roku uczniowie z ZSO nr 1 wykonali prace plastyczne poświęcone księdzu Jerzemu Popiełuszce, które stanowiły ekspozycję w teatrze "Maska" w Rzeszowie w ramach konkkursu "Zło dobrem zwyciężaj". Wszyscy autorzy otrzymali pamiątkowe książki i prezentacje multimedialne o ks. Jerzym. W miesiącach zimowych (grudzień 2004 oraz styczeń 2005 r.) można ją było w całości oglądać w Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu, zaś w marcu 2005 r. - w budynkach kościelnych w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Mielcu.

W roku 2006 i 2007 prace naszych uczniów, wyróżnione w ramach Konkursu Ekologicznego (dotyczące obiektów sakralnych miasta Mielca) zdobiły Bibliotekę Pedagogiczną.
Ekspozycja poświęcona Uroczystości Wszystkich Świętych
Wystawy
środa, 19 listopada 2014 11:55

23 października 2014 r. przygotowaliśmy w szkole, na korytarzu i sali nr 8 ekspozycję poświęconą Uroczystości Wszystkich Świętych. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli.

”Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” (ks. Jan Twardowski).

30 października odwiedziliśmy z delegacją wolontariuszy Cmentarz Parafialny aby zapalić znicze i pomodlić się przy grobach żołnierzy z I i II wojny światowej, kapłanów i naszych bliskich zmarłych.

Więcej…
 
Nasze ekspozycje
Wystawy
środa, 01 października 2014 23:24

25 września przygotowaliśmy na szkolnym korytarzu i  w sali nr 8 barwne wystawy o działaniach  Wolontariatu. Wykonaliśmy także w sali nr 8 ekspozycję o Biblii jako "księdze życia", która będzie przydatną pomocą dydaktyczną na lekcjach religii oraz języka polskiego. W przygotowanie wystaw  zaangażowali się wolontariusze z Gimnazjum i V LO a zwłaszcza: Maciej Szypuła, Kasia Strzelczyk, Gabrysia Stachowicz, Dawid Wilk.

Więcej…
 
Wystawa "Biblia w sztuce" (2014)
Wystawy
środa, 09 kwietnia 2014 21:50

15 lutego – 22 marca 2014 r. - w Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu zorganizowaliśmy wystawę zatytułowaną „Biblia w sztuce”. Ilustracje  wykonali uczniowie ZSO nr 1 i Szkoły Sportowej. Wybraliśmy najpiękniejsze prace i przygotowaliśmy ekspozycję na zaproszenie pani dyrektor mgr Józefy Krasoń. W dniach 19 i 26 lutego 2014 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu odbyły się też wykłady naszej opiekunki wolontariatu - dr Jolanty Witek dla uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Celem zajęć było zainteresowanie młodzieży Biblią, dostrzeżenie wartości Biblii jako źródła kultury i wiedzy o człowieku, jego przeżyciach, doznaniach.

Więcej…
 
Ekspozycja prac plastycznych „Portret bł. Jana Pawła II” w Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu
Wystawy
środa, 13 listopada 2013 15:07

W odpowiedzi na zaproszenie Dyrekcji i pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu przekazaliśmy wystawę prac plastycznych „Portret bł. Papieża Jana Pawła II” do biblioteki. Przez cały listopad aż do połowy grudnia 2013 r. obrazy uczniów można obejrzeć w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej. Razem z ekspozycją książek o papieżu Polaku, przygotowaną przez bibliotekarzy stanowi piękną ekspozycję w hołdzie Wielkiemu Polakowi. Wspólna wystawa jest też wyrazem dobrej współpracy naszej „Szkoły odkrywców talentów” z Biblioteką, która jest „Miejscem odkrywania talentów.”

Więcej…
 
Wystawa „Portret bł. Jana Pawła II” w Kościele p w. Ducha Świętego i nagrody za najciekawsze prace
Wystawy
niedziela, 10 listopada 2013 21:54

W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej przygotowaliśmy w Kościele wystawę prac uczniów z naszej szkoły o papieżu Janie Pawle II. Od 23 X do 30 X 2013 r. wszyscy chętni mogli oglądać ekspozycję. A zwiedzających nie zabrakło… Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów, zachęcających i mobilizujących do dalszego działania. 23 X Komisja konkursowa powołana przez przedstawicieli Klubu Inteligencji Katolickiej przyznała 4 nagrody książkowe dla laureatów i słodkie wyróżnienia w postaci czekolad dla autorów najciekawszych prac w kategorii plastycznej oraz literackiej. Tytuł laureata otrzymali: Dorota Ździebło, Iwona Rado (kl. II c V LO), Wojciech Piekarski (kl.  II d Gim. nr 3), Jagoda Kardyś (kl. III s NGMS). Wyróżnienia I otrzymali następujący uczniowie: Klaudia Domaradzka, Monika Rusin, Aleksandra Jędraszek (V LO) oraz gimnazjaliści: Iza Duszkiewicz (kl. I c), Iza Klaus(kl. II d), Maciej Szypuła (kl. II d), Maciej Czerkies (kl. II a), Kamil Duszkiewicz (kl. I a), Wiktoria Leśniowska (kl. III a), Patrycja Mazurek (kl. II b). Wyróżnienia II otrzymali gimnazjaliści: Michał Trzpis , Paulina Łączak, Klaudia Jeł (kl. I a ), Patryk Sokół, Julia Kapusta (kl. I c), Michał Kotwica, Damian Kępa (kl. II b), Gabriela Ratuszniak, Karol Kuśmierczyk (kl. II d). W kategorii literackiej nie przyznano tytułu laureata. Wyróżnienia I zdobyły: Karolina Soboń (NGMS), Klaudia Ciszek (V L). Wyróżnienie II uzyskał Damian Bawor (NGMS) oraz Adrian Soja (Gim. nr 3). Cieszymy się, że wśród nich znalazło się 10 wolontariuszy i łączników Wolontariatu.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym!

Więcej…
 
17 – 28 kwietnia 2013 r. - Wystawa naszych prac plastycznych oraz literackich w Kościele pw. Ducha Świętego
Wystawy
wtorek, 30 kwietnia 2013 19:20

Wyeksponowaliśmy najładniejsze prace wykonane pod kierunkiem naszej opiekunki Wolontariatu oraz Rodziców. Wystawę zatytułowaliśmy: „Biblia w sztuce. Ilustruję Ewangelię według św. Mateusza.” Prace stanowiły pokłosie szkolnego konkursu biblijnego. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić wszystkich do czytania Pisma Świętego oraz życia według Bożych prawd w nich zawartych. Miło nam, że wystawa spotkała się z dużym uznaniem zwiedzających. Włożyliśmy wiele wysiłku w przygotowanie, ale było warto. Wolontariusze z SMS dzielnie nas wspierali.


Więcej…
 
Wielkopostne wystawy
Wystawy
wtorek, 26 lutego 2013 08:03

26 lutego 2013 r. przygotowaliśmy w klasie i na korytarzu obok pracowni katechetycznej wystawę o Wielkim Poście. Celem wystawy było zainspirowanie wszystkich do refleksji i medytacji nad własnym życiem, w świetle Męki Zbawiciela. Czas Postu to także dla nas czas pogłębiania wiary i wiedzy religijnej oraz poprawy naszego życia.

 
Piękno w sztuce zawarte
Wystawy
piątek, 23 listopada 2012 23:17

W październiku i listopadzie uczniowie Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w ramach katechezy przygotowali interesujące ekspozycje prac plastycznych: „Różaniec w sztuce” oraz „Portrety Świętych i Błogosławionych”.

Więcej…
 


© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu