Hospicjum domowe

Nasza pomoc Hospicjum Domowemu w Mielcu polega na systematycznym włączaniu się we wiosenną akcję "Pola nadziei". Prowadzimy kwestę na zakup sprzętu medycznego dla podopiecznych hospicjum. Współpracujemy ściśle z zarządem hospicjum. Cieszymy się, że możemy w ten sposób pomagać!V 2012 r. - "Pola nadziei" już trzeci raz w Mielcu
Hospicjum domowe
niedziela, 20 maja 2012 23:11

6 maja 2012 r. (niedziela) już po raz trzeci kilkudziesięciu wolontariuszy z ZSO nr 1 włączyło się w trwającą od trzech lat w Mielcu akcję „POLA NADZIEI”, promującą ideę hospicyjną. Wolontariusze pod kierunkiem Zarządu Hospicjum oraz koordynatora akcji - pani Zofii Kubiak i opiekunki Wolontariatu pani Jolanty Witek rozdawali żonkile, ulotki informujące o ludziach chorych oraz zbierali datki na zakup sprzętu ułatwiającego opiekę nad chorymi w domu, a szczególnie w terminalnym stanie choroby. Zebrali na terenie parafii Ducha Świętego obok szkoły kwotę 2 800 zł z przeznaczeniem na zakup 1 łóżka rehabilitacyjnego sterowanego elektronicznie. Młodzi wolontariusze doskonale sprawdzają się w konkretnym działaniu, o czym świadczą słowa uznania i pisemne podziękowanie, skierowane do szkoły.

Więcej…
 
V 2011 r. - "Pola nadziei"
Hospicjum domowe
sobota, 28 maja 2011 23:02

22 maja 2011 r. - w niedzielę w ramach Ogólnopolskiej Akcji Pomocy Hospicjum po raz drugi w Mielcu odbyła się kwesta. W parafii Ducha Świętego poprowadziło ją kilkudziesięciu wolontariuszy z  V LO i Gimnazjum nr3 oraz NGMS.

Uśmiechnięci młodzi ludzie, świadomi swej misji, rozdawali papierowe żonkile - jako symbol życia  oraz  ulotki, informujące o działaniach w hospicjum. Prowadzili też kwestę, a zebrane fundusze przekazywali bezpośredni Zarządowi. Panie z Zarządu Hospicjum Domowego czuwały nad całością, zaś z ramienia szkoły opiekę nad młodzieżą pełniła pani Jolanta Witek. Słodycze, którymi panie z Zarządu częstowały wolontariuszy były miłym gestem podziękowania za trud młodzieży.A najcenniejsze okazały się życzliwe słowa, kierowane pod adresem wolontariuszy oraz świadomość, że służą najbardziej potrzebującym.

Więcej…
 
V 2010 r. - "Pola nadziei" w parafii i w szkole
Hospicjum domowe
piątek, 28 maja 2010 22:52

W niedzielę 9 maja 2010 r. ponad 60 wolontariuszy z ZSO nr 1 uczestniczyło w akcji „Pola nadziei”, poświęconej pomocy hospicjum.

Wolontariusze wcześniej podczas zajęć wolontariatu w ZSO obejrzeli film, poświęcony służbie osobom chorym i starszym. Fundusze uzbierane podczas niedzielnej kwesty przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla Domowego Hospicjum w Mielcu. Warto dodać, że akcja jest przeprowadzana 13 raz w Polsce i pierwszy raz w naszym mieście. Wolontariusze ubrani w żółte koszulki z napisem: "Hospicjum to życie" wręczali wszystkim żonkile - symbole życia oraz barwne foldery.

Również w szkole we wtorek 11 maja wolontariusze przeprowadzili akcję pomocy hospicjum. Koordynatorem działań z ramienia szkoły była pani Jolanta Witek zaś nad całością czuwała pani Zofia Kubiak, współzałożycielka i wolontariuszka Hospicjum Domowego w Mielcu.

Więcej…
 


© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu