Sejm - Warszawa

W 2011 roku wygraliśmy ogólnopolski konkurs na wolontariat. Po analizie udokumentowanych przez nas działań wolontariackich oraz strony internetowej wolontariatu uzyskaliśmy równolegle z zespołem z Jasła najwyższą ilość punktów w województwie podkarpackim. Zapewniło nam to udział w obradach Sesji Sejmu dzieci i młodzieży w Warszawie. Następnie "powalczyliśmy" ponownie i zakwalifikowaliśmy się do jesiennych obrad. Nad całokształtem przygotowań konkursowych czuwała pani Jolanta Witek.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Kancelarią Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej już po raz siedemnasty przygotowuje obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży. W 2011 roku temat sesji brzmiał: „Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”.

W rekrutacji mogły uczestniczyć dwuosobowe zespoły uczennic i uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie uczestników polegało na zidentyfikowaniu i krótkim opisaniu 5 pomysłów na aktywności wolontariackie, promocji/rozpowszechnieniu informacji o min. jednym z opisanych działań w wybranej przez uczestników formie (artykuł, prezentacja, warsztat, film, blog, strona www, itp.).

Nasz szkolny wolontariat reprezentowały: Paulina Mączyńska i Wiktoria Wiśniewska z Gimnazjum nr 3. Dziewczęta zostały zakwalifikowane do udziału w obradach XVII Sesji Sejmu dzieci i młodzieży 1 czerwca br. oraz dodatkowo do udziału w komisji problemowej 7 - 8 maja 2011 r. To wielki sukces na który złożyła się działalność całego naszego wolontariatu!
Warto zaznaczyć, że do uczestnictwa w konkursie udział zgłosiło ponad 2000 młodych ludzi z całej Polski. 7-8 maja w obradach komisji problemowej weźmie udział po 2 najlepsze zespoły z każdego województwa (64 osoby), wśród nich zespół mielecki oraz zespół z Gimnazjum w Jaśle.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Kancelarią Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej już po raz siedemnasty przygotowuje obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym roku tematem sesji jest „Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”.

W rekrutacji mogły uczestniczyć dwuosobowe zespoły uczennic i uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie uczestników polegało na zidentyfikowaniu i krótkim opisaniu 5 pomysłów na aktywności wolontariackie, promocji/rozpowszechnieniu informacji o min. jednym z opisanych działań w wybranej przez uczestników formie (artykuł, prezentacja, warsztat, film, blog, strona www, itp.).

Nasz szkolny wolontariat reprezentowały: Paulina Mączyńska i Wiktoria Wiśniewska z Gimnazjum nr 3. Dziewczęta zostały zakwalifikowane do udziału w obradach XVII Sesji Sejmu dzieci i młodzieży 1 czerwca br. oraz dodatkowo do udziału w komisji problemowej 7 - 8 maja 2011 r. To wielki sukces na który złożyła się działalność całego naszego wolontariatu.
Warto zaznaczyć, że do uczestnictwa w konkursie udział zgłosiło ponad 2000 młodych ludzi z całej Polski. 7-8 maja w obradach komisji problemowej weźmie udział po 2 najlepsze zespoły z każdego województwa (64 osoby), wśród nich zespół mielecki oraz zespół z Gimnazjum w Jaśle.
Gratulujemy serdecznie!

20 - 21 XI 2011 r. - Wolontariuszki ponownie w Sejmie RP
Sejm - Warszawa
wtorek, 29 listopada 2011 00:16

20-21 XI 2011 roku reprezentantki Szkolnego Wolontariatu - Paulina Mączyńska z V LO oraz Wiktoria Soswa z Gim. nr 3 uczestniczyły w konferencji pt.”Wolontariat młodych”, podsumowującej pracę młodych wolontariuszy z całej Polski, biorących udział w projekcie: ”Wolontariat młodych – XVII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”, zorganizowanym w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Więcej…
 
V 2011 - Szkolna konsultacja propozycji uchwały XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
Sejm - Warszawa
niedziela, 29 maja 2011 01:00

18 maja 2011r. w ZSO nr 1 w Mielcu  w ramach wolontariatu zorganizowaliśmy dyskusję panelową oraz sokratejską nad projektem uchwały sejmowej, dotyczącej wolontariatu. Zaprosiliśmy do udziału wszystkich chętnych, nie tylko wolontariuszy. Wcześniej przeprowadziliśmy w kilku oddziałach gimnazjalnych oraz wśród uczniów niektórych klas licealnych w naszym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1rozmowy na temat działań wolontariackich i dyskusję na temat uchwały. Niektórzy wypowiedzieli się pisemnie, inspirując nas do twórczych pomysłów  w nowym roku szkolnym. Starsi koledzy i koleżanki zgłosili chęć włączenia się w wolontariat i zorganizowania festynów, koncertów charytatywnych, aukcji obrazów i rękodzieł uczniów uzdolnionych plastycznie, co pozytywnie rokuje na przyszłość. Konsultacja szkolna przebiegała pod hasłem: „Pomaganie jest sztuką…".

 

Więcej…
 
V 2011 r. Obrady Komisji XVII Sejmu Dzieci i Młlodziezy
Sejm - Warszawa
niedziela, 29 maja 2011 00:09

7- 8 maja odbyło się spotkanie komisji XVII Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wzięło w nim udział 58 posłów i posłanek(z każdego województwa po cztery osoby z największą punktacją za wykonane zadania konkursowe), a wśród nich reprezentacja naszego wolontariatu pod opieką pani Jolanty Witek. Pierwszy dzień miał charakter warsztatowy: uczestnicy pod kierunkiem trenerów fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej wymieniali się doświadczeniami z działań, realizowanych w ramach wolontariatu w swoich szkołach. Młodzi posłowie pracowali w trzech komisjach. Opracowali także propozycje uchwały na temat wolontariatu, cech wolontariusza i działań wolontariackich. Drugi dzień poświęcony był na formalną pracę nad konkretną uchwałą o wolontariacie W budynku Sejmu RP  wolontariusze pod opieką specjalistów pracowali rzetelnie nad uchwałą. W tym czasie przedstawiciele kuratoriów i opiekunowie zwiedzali z przewodnikiem  gmach Sejmu. Był też wolny czas na spacer w Łazienkach i  po Warszawskiej Starówce. Młodzi wybrali spośród siebie trójkę marszałków, którzy przeprowadzą posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca br. Kolejny więc wyjazd do Stolicy i wytężona praca twórcza czeka nas 31 maja i 1 czerwca. A przed nami konsultacje nad uchwałą, które przeprowadzimy podczas szkolnych debat.

Więcej…
 


© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu