SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU ZSO NR 1 W MIELCU - I PÓŁROCZE 2016/2017
SPRAWOZDANIA
wtorek, 31 stycznia 2017 00:35

 

 

 • Administrowanie strony Wolontariatu www.wolontariat.mielec.pl i  systematyczne dokumentowanie działań grupy na tejże stronie oraz na  stronie szkoły i parafii. Promowanie działań Wolontariatu w prasie    lokalnej i środowisku.

 

 • Wykonanie na bieżąco okolicznościowych dekoracji w sali nr 8 oraz na  szkolnym korytarzu (np. o Biblii, Ilustruję Dzieje Apostolskie, o   tradycjach Świąt Bożego Narodzenia, papieżu Janie Pawle II, misjach,      różańcu, Wszystkich Świętych, patronach do Bierzmowania).
 • Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Biblijnego z zakresu znajomości  Dziejów Apostolskich oraz plastycznego ”Ilustruję Dzieje Apostolskie” - grudzień 2016, podsumowanie i wręczenie nagród 22 XII 2016 r.
 • Zorganizowanie Jasełek Literackich(22 XII 2016 r.), VII Szkolnego     Przeglądu i Pastorałek (13 I 2017 r.), zaangażowanie w akcje szkolne: Tydzień z Sienkiewiczem oraz Wszystkie kolory świata.

 

Działania wolontariuszy w środowisku:

 

 • Zaangażowanie uczniów w akcję Kolędnicy Misyjni  (27, 28 XII) – kolędowanie na rzecz rówieśników z krajów misyjnych (włączenie się w akcję ogólnopolską) oraz udział licznej delegacji w Orszaku Trzech     Króli(6 I).
 • Zaangażowanie wolontariuszy z klas gimnazjalnych w przygotowanie
 • Przygotowanie występów artystycznych na wyjazd integracyjny do Domu Dziecka w Skopaniu i wyjazd z wolontariuszami do Skopania (występ, rozdanie prezentów i paczek z żywnością).
 • Spotkanie z dziećmi w świetlicy parafialnej w Katolickim Ośrodku Kultury:

czytanie noweli Sienkiewicza(listopad 2016 r.) oraz spotkanie ze świętym Mikołajem i kolędowanie(grudzień 2016r.)

 • Świąteczna Zbiórka żywności dla rodzin potrzebujących i pełnienie dyżurów  w sklepach (3 i 9 grudnia 2016 r.) w czasie wolnym od nauki(organizatorzy: Akcja Katolicka, parafia z udziałem naszych wolontariuszy)(www.akcja –par.duch.cba.pl)

 

Akcje charytatywne w szkole:

 

 • „Nakręć się na pomaganie” – systematycznie prowadzona zbiórka      nakrętek na rzecz dzieci z Podkarpackiego Hospicjum w Rzeszowie oraz   dwóch małych mielczanek: Majki Działo i Kingi Kręcigłowa.
 • Zorganizowanie Kiermaszu ciast w celu uzyskania środków na zakup   potrzebnych rzeczy do „Szlachetnej paczki”
 • Zaangażowanie szkoły w akcję „Szlachetna paczka” dla rodziny z trójką       dzieci spoza Mielca (w niedzielę 11 grudnia przekazanie „Szlachetnych      paczek” z odzieżą, żywnością, środkami czystości, przyborami szkolnymi   bezpośrednio potrzebującej rodzinie ).
 • Spotkania z misjonarzem w szkole i parafii. Pogłębianie świadomości    misyjnej i konkretna pomoc misjom  przez udział w Kolędowaniu misyjnym(czas wolny od nauki 27,28 XII).

Konkursy i sesje:

 • Wyróżnienie (Magda Ujas V LO)w Konkursie Powiatowym „Barwy Ojczyzny” org. w SCK przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Towarzystwo Gimnastyczne Sokół.
 • Przygotowanie stosownej dokumentacji potrzebnej do zakwalifikowania   Wolontariatu do udziału w konferencji „Przestrzeń czynienie dobra”  zorganizowanej w Rzeszowie przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty  we współpracy z Marszałkiem Podkarpacia i udział delegacji  wolontariuszy z ZSO nr 1 w Konferencji(6 XII). Zamieszczenie     informacji o Wolontariacie ZSO nr 1 na mapie „Dobrych praktyk” woj.  podkarpackiego (str. Kuratorium)

Mielec, 29 I 2017                                                                  Oprac. Jolanta Witek

 
Sprawozdanie z działalności Wolontariatu II półrocze 2015/16
SPRAWOZDANIA
niedziela, 13 listopada 2016 22:38

Mielec, 20.06.2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU

ZSO NR 1 W MIELCU

ROK SZKOLNY 2015/16

II PÓŁROCZE

 

 • Prowadzenie strony internetowej Wolontariatu i systematyczne dokumentowanie działań na tej stronie oraz na stronie szkoły, na portalu lokalnym hej. mielec, stronie parafii Ducha Świętego, w prasie lokalnej Korso, piśmie parafialnym „Spod znaku Ducha Świętego.”
 • Wykonywanie dekoracji okolicznościowych oraz związanych z rokiem liturgicznym w sali katechetycznej nr 8 i na szkolnym korytarzu: Światowe Dni Młodzieży, Wielki Post czasem pokuty i nawrócenia; Zmartwychwstał Pan! Bierzmowanie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej;  św. Jan Paweł II wzorem do naśladowania; Maj – miesiącem Maryjnym; 1050 rocznica chrztu Polski, Dzień odkrywani talentów, Z Bogiem na wakacje.
 • Kontynuacja akcji „Nakręć się na pomaganie” - zbiórka plastikowych nakrętek i przekazanie na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie,  dla  chorej Mai Działo i chorej Kingi Kręcigłowa z Mielca.

 

 

 • Zaangażowanie wolontariuszy w przygotowanie rozważań Drogi Krzyżowej w Kościele i aktywne uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych oraz formacyjnych spotkaniach dla młodzieży a także przygotowanie oprawy liturgicznej  podczas Szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych.

 

 • W kwietniu włączenie się wolontariuszy w promocję Gimnazjum i Dzień Otwarty szkoły poprzez przygotowanie ekspozycji zdjęć, plansz, publikacji, dokumentujących prace i osiągnięcia Wolontariatu, przygotowanie krótkiego filmiku o Wolontariacie.

 

 • W kwietniu zaangażowanie się wolontariuszy w promocję V LO poprzez przygotowanie ekspozycji o działaniach Wolontariatu na przestrzeni 10 lat istnienia, krótką ustną prezentację idei Wolontariatu oraz wykonanie zdjęć z promocji szkoły.

 

 • Maj - czerwiec- zaangażowanie niektórych wolontariuszy w uroczystości kościelne: np. peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży (10 – 11 maja), uroczystości odpustowe w parafii(np. włączenie się w czytanie rozważań, ”majówki,” przygotowanie liturgii na nabożeństwach dla Bierzmowanych), parafialny festyn rodzinny „U Ducha”

 

 • Czerwiec –Przygotowanie i wyjazd wolontariuszy z ZSO nr 1 oraz NGMS i NLMS(38 osób)   na IV Diecezjalną (sobotnią) pielgrzymkę do Starego Sącza na wielkie czuwanie młodych, koncerty, Mszę z udziałem bpa Andrzeja Jeża – przy ołtarzu Papieskim św. Jana Pawła II

 

 • W czerwcu -  wybór najlepszych - wzorowych i wyróżniających się wolontariuszy, przygotowanie okolicznościowych dekoracji o tematyce wakacyjnej - ”Z Bogiem na wakacje”, także informacji o różnych formach wypoczynku np. (oazy, obozy misyjne, rekolekcje, obozy językowe), wyjazd niektórych wolontariuszy na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa

WSPÓŁPRACA Z NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKIEM:

 • W marcu  – w piątek w godzinach popołudniowych oraz w sobotę i czwartek, piątek - dyżury wolontariuszy w sklepach spożywczych na terenie Osiedla Borek i zbiórka żywności dla osób potrzebujących z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych (we współpracy z Caritas, Akcją Katolicką, Radą Parafialną  i Parafią Ducha Świętego).

 

 • 10-11 maja – przygotowanie i udział w peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży na ziemi mieleckiej i w dekanacie

 

 • W maju (niedziela) – udział w Festynie Parafialnym „Rodzinnie u Ducha” w związku z diecezjalnym Świętem Rodziny; czynne zaangażowanie się wolontariuszy w przeprowadzenie loterii fantowej, występ artystyczny oraz prace porządkowe – przygotowania w sobotę i występy w niedzielę).

KONKURSY:

 • 3 VI – Ola Róg (kl. I d Gim. nr3) została laureatką XI edycji Powiatowego Konkursu Literackiego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” organizowanego przez Stowarzyszenie nauczycieli Polonistów we współpracy z panią poseł na Sejm RP Krystyną Skowrońską. Uczennica w nagrodę pojechała na wycieczkę do Warszawy(10 VI); Karolina Soboń (kl. II C V LO) – została wyróżniona w tym konkursie.
 • 14 VI – Adam Kramarz – kl. I s2 NGMS – nagroda główna(aparat fotograficzny),Alicja Markulis  – kl. II c Gim. nr 3 i Patrycja Pyzikiewicz – kl. II b Gim.nr 3 – wyróżnienie w III Powiatowym konkursie „Krajobrazy mojej małej Ojczyzny” pod patronatem starosty powiatu mieleckiego, Zarządu PTTK, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie - filia Mielec i Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Rozwoju PBW w Rzeszowie (spośród ponad stu uczniów)

 

Opiekun Wolontariatu: Jolanta Witek

 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU ZSO NR1 W MIELCU I PÓŁROCZE ROK SZKOLNY 2015/16
SPRAWOZDANIA
czwartek, 11 lutego 2016 00:59

 

 

 • Systematyczne dokumentowanie działań Wolontariatu na stronie szkoły oraz na stronie Wolontariatu (samodzielne administrowanie  strony Wolontariatu).
 • Promowanie działań Wolontariatu w prasie lokalnej, piśmie parafialnym, na portalach     lokalnych.
 • Wykonywanie na bieżąco dekoracji w sali lekcyjnej nr 8, na korytarzu przed salą nr 8 oraz okolicznościowych wystaw  na korytarzu szkolnym (np. Biblia jako Księga życia, Wolontariat zaprasza, Dzień Papieski, Św. Jan Paweł II – jego życie i dzieło, Tydzień Misyjny, Historia i moc modlitwy różańcowej, Ilustruję Ewangelię według św. Łukasza, Święci nas zachwycają, Uroczystość Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych, Boże Narodzenie w sztuce i literaturze, Witamy kolędników misyjnych, Pomagamy misjom)
 • Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Biblijnego z zakresu wiedzy z Ewangelii według św. Łukasza oraz plastycznego: „Ilustruję Ewangelię według św. Łukasza” dla uczniów z ZSO nr 1 oraz Szkoły Sportowej (Gimnazjum i Liceum) w listopadzie 2015 r.; podsumowanie i wręczenie nagród i dyplomów w szkole 19 stycznia 2016 r.
 • Zaangażowanie się Wolontariatu w  przygotowanie  montażu słowno - muzycznego i warsztatów muzycznych dla dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu, przygotowanie prezentów i spotkania ze św. Mikołajem dla podopiecznych Ośrodka.
 • Przygotowanie i wystawienie Jasełek Rodzinnych w szkole (19 I 2016 r.) oraz przygotowanie VI  Szkolnego Przeglądu kolęd i pastorałek (27 I 2016 r.)

AKCJE CHARYTATYWNE W SZKOLE:

Kontynuacja - wzorem lat ubiegłych - akcji „Nakręć się na pomaganie:”

 • Styczeń  2016 r. przekazanie nakrętek dla chorej, trzyletniej Kingi Kręcigłowy
 • z Mielca oraz  Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie
 • Zorganizowanie w listopadzie i grudniu akcji „Mikołajkowa paczka” dla dzieci z Hospicjum w Rzeszowie oraz Wielkiego Kiermaszu Ciast na zakup mikołajkowych paczek da dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu

 

DZIAŁANIA I SPOTKANIA W ŚRODOWISKU:

 • Założenie 4 szkolnych młodzieżowych Róż Różańcowych oraz  prowadzenie w kościele rozważań różańcowych 6 X i 20 X (za misjonarzy)
 • Zaangażowanie wolontariuszy z klas gimnazjalnych w przygotowanie liturgii (śpiew psalmu, czytania, modlitwa wiernych) podczas nabożeństw dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
 • Mikołajkowy wyjazd  do Domu Dziecka do Skopania (z prezentami, przedstawieniem)
 • Odwiedziny Cmentarza Parafialnego w listopadzie i modlitwa nad grobami żołnierzy, kapłanów i bliskich zmarłych.
 • 28 i 29 XII 2015 r. (dni wolne od nauki) wolontariusze za zgodą rodziców jako opiekunowie  młodszych dzieci brali udział w akcji „Kolędnicy Misyjni” na Osiedlu Borek. Akcja przeprowadzana jest od wielu lat  we współpracy z siostrami misyjnymi i za zgodą rodziców.  Uczniowie prezentując sceny z Jasełek  prowadzą kwestę na     pomoc rówieśnikom w  Afryce.
 • 6 I 2016 r.(dzień wolny od nauki) – udział wolontariuszy w podsumowaniu Kolędy Misyjnej w Kościele

 

 • 9 I 2016 r. (sobota) - udział wolontariuszy w XVIII Diecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych (wykonanie dekoracji o misjach i przygotowanie  poczęstunku w szkole oraz w Katolickim Ośrodku Kultury)

 

KONKURSY:

 • X 2015 r. - udział w V edycji Konkursu „Barwy mojej Ojczyzny” (kategoria: recytacja, śpiew - Mielec, eliminacje rejonowe): III miejsce – Ola Trzuskowska kl. I B V LO, wyróżnienie Kamila Bik, kl. III c Gim. nr 3 oraz nagroda specjalna dla Elizy Piękoś z kl. III c Gim. nr 3; wyróżnienie dla Zuzanny Barbary z kl. II s1 NGMS.

 

 • XI 2015 r. - zdobycie tytułu laureata przez Karolinę Soboń z kl. II C V LO w X edycji konkursu patriotyczno – literackiego pt. Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary” (kategoria literacka) - pod honorowym patronatem marszałka województwa podkarpackiego W. Ortyla i patronatem medialnym radia Rzeszów (organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Tuszowie)

 

 • XI 2015 r. - Zuzanna Cetnar z kl. I S1 NLMS – wyróżnienie, Ola Trzuskowska z kl. I B V LO laureatką XXV edycji Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej, udział Oli w grudniu w finale Podkarpacia

 

Opiekun Wolontariatu

Jolanta Witek

 
Sprawozdanie II półrocze 2014/2015
SPRAWOZDANIA
poniedziałek, 29 czerwca 2015 12:19

Mielec, 27.06.2015 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU

ZSO NR 1 W MIELCU

ROK SZKOLNY 2014/15

II PÓŁROCZE


 • Prowadzenie strony internetowej Wolontariatu i systematyczne dokumentowanie działań na tej stronie oraz na stronie szkoły, na portalu lokalnym hej. mielec, stronie parafii Ducha Świętego, w prasie lokalnej Korso, piśmie parafialnym „Spod znaku Ducha Świętego”.

 • Wykonywanie dekoracji okolicznościowych oraz związanych z rokiem liturgicznym w sali katechetycznej nr 8 i na szkolnym korytarzu : Biblia w sztuce: Ilustruję Ewangelię wg św. Jana- w Bibliotece Szkolnej i Sali nr 8; Wielki Post czasem pokuty i nawrócenia; Zmartwychwstał Pan czyli Radość Wielkanocnego Poranka; Bierzmowanie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej;  św. Jan Paweł II wzorem do naśladowania; Maj – miesiącem Maryjnym; Z Bogiem na wakacje.

 • Kontynuacja akcji „Nakręć się na pomaganie” - zbiórka plastikowych nakrętek i przekazanie na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie (17 czerwca oddano 21worków 120 litrowych, wypełnionych nakrętkami), zaś 25 i 26 czerwca 2015 r. oddano 24 worki nakrętek dla 4 letniej chorej Mai Działo z Mielca.


 • 1 kwietnia  – włączenie się w zorganizowanie Ogólnopolskiego Dnia Odkrywania Talentów w szkole przez ekspozycje plastyczne na korytarzu szkolnym, w sali nr 8 i bibliotece, promujące osiągnięcia młodzieży oraz wykonanie dekoracji i całej scenografii imprezy na sali gimnastycznej.


 • Zaangażowanie wolontariuszy w przygotowanie rozważań Drogi Krzyżowej w Kościele i aktywne uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych oraz formacyjnych spotkaniach dla młodzieży a także przygotowanie oprawy liturgicznej  podczas Szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych.


 • 9 IV – włączenie się wolontariuszy w promocję Gimnazjum i Dzień Otwarty szkoły poprzez przygotowanie ekspozycji zdjęć, plansz, publikacji, dokumentujących prace i osiągnięcia Wolontariatu, przygotowanie krótkiego filmiku o Wolontariacie.


 • 23 IV – zaangażowanie się wolontariuszy w promocję V LO poprzez przygotowanie ekspozycji o działaniach Wolontariatu na przestrzeni 10 lat istnienia, krótką ustną prezentację idei Wolontariatu oraz wykonanie zdjęć z promocji szkoły.


  Maj - czerwiec- zaangażowanie niektórych wolontariuszy w uroczystości kościelne: np. odpustowe w parafii (np. włączenie się w czytanie rozważań, ”majówki,” przygotowanie liturgii na nabożeństwach dla Bierzmowanych).


 • Czerwiec – wybór najlepszych - wzorowych i wyróżniających się wolontariuszy, przygotowanie okolicznościowych dekoracji o tematyce wakacyjnej - ”Z Bogiem na wakacje”, także informacji o różnych formach wypoczynku np. (oazy, obozy misyjne, rekolekcje, obozy językowe).

 

WSPÓŁPRACA Z NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKIEM:

 • 20 i 21 III  – w piątek w godzinach popołudniowych oraz w sobotę dyżury wolontariuszy w sklepach spożywczych na terenie Osiedla Borek i zbiórka żywności dla osób potrzebujących z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych (we współpracy z Caritas, Akcją Katolicką, Radą Parafialną  i Parafią Ducha Świętego).


 • 1 IV - odwiedziny z życzeniami świątecznymi dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej, Caritas a także Misyjnego   Zgromadzenia Sióstr Zakonnych.

 • 25 III – podsumowanie Szkolnego Konkursu Biblijnego (plastycznego i z zakresu wiedzy z Ewangelii wg św. Jana – który odbył się w szkole 13 III) w bibliotece szkolnej: przygotowanie części artystycznej oraz zorganizowanie nagród i dyplomów na ten cel.


 • 17 VI – w godzinach popołudniowych wyjazd ponad 20 wolontariuszy z ZSO nr 1 do Domu Dziecka do Skopania. Wizyta z okazji Dnia Dziecka; wręczenie prezentów, paczek ze słodyczami oraz wykonanie części artystycznej.


 • 21 VI (niedziela) – udział w Festynie Parafialnym „Rodzinnie u Ducha” w związku z diecezjalnym Świętem Rodziny; czynne zaangażowanie się wolontariuszy w przeprowadzenie loterii fantowej, występ artystyczny oraz prace porządkowe – przygotowania w sobotę 20 VI i występy 21 VI w niedzielę).

 

KONKURSY:

 • 13 III – zorganizowanie w szkole Szkolnego Konkursu Biblijnego (plastycznego i zakresu wiedzy z Ewangelii św. Jana), wykonanie dekoracji oraz części artystycznej  i troska o przygotowanie dyplomów i nagród książkowych.
 • 16 VI – Kamila Koluch  – kl. I c Gim. nr 3 i Wiktoria Ochab I s 2 NGMS – wyróżnienie w II  Powiatowym konkursie „Krajobrazy mojej małej Ojczyzny” pod patronatem starosty powiatu mieleckiego, Zarządu PTTK, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie - filia Mielec i Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Rozwoju PBW w Rzeszowie (spośród 202 uczniów)


Opiekun Wolontariatu: Jolanta Witek 
Sprawozdanie I półrocze 2014/2015
SPRAWOZDANIA
środa, 11 lutego 2015 11:07

Mielec, 9 02 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO

WOLONTARIATU  ZSO NR1 W MIELCU

I PÓŁROCZE ROK SZKOLNY 2014/15

 

 • Systematyczne dokumentowanie działań Wolontariatu na stronie szkoły oraz na stronie Wolontariatu (i prowadzenie strony Wolontariatu).
 • Promowanie działań Wolontariatu w prasie lokalnej, piśmie parafialnym, na portalach lokalnych.
 • Wykonywanie na bieżąco dekoracji w sali lekcyjnej nr 8, na korytarzu przed salą nr 8 oraz okolicznościowo na korytarzu szkolnym (np. Biblia jako Księga życia, Wolontariat zaprasza, Dzień Papieski, Św. Jan Paweł II w twórczości młodzieży, Tydzień Misyjny, Piękno modlitwy różańcowej, Ekspozycja poświęcona pamięci o zmarłych i świętych, Tajemnica Świąt  Bożego Narodzenia.)
 • Zorganizowanie Szkolnego konkursu plastycznego o papieżu pt. „Święty Jan Paweł II w twórczości młodzieży” oraz przygotowanie montażu słowno - muzycznego w szkole o św. Janie Pawle II pt. „Nie lękaj się!” z udziałem przedstawiciela dyrekcji, nauczycieli, nagrodzonej młodzieży, przedstawicieli poszczególnych klas, rodziców.
 • Zaangażowanie się Wolontariatu w  przygotowanie  Dnia Tolerancji i Integracji w szkole (10 XII) poprzez recytację wierszy i śpiew.
 • 18 XII 2014 r. - wyjście do Ośrodka Kultury i składanie świątecznych i noworocznych życzeń przedstawicielom Katolickiego Ośrodka Kultury, Świetlicy dla Dzieci  i Caritasowi.
 • Przygotowanie i wystawienie Jasełek Misyjnych w szkole (19 I 2015 r.) oraz przygotowanie V  Szkolnego Przeglądu kolęd i pastorałek (23 I 2015 r.)

AKCJE CHARYTATYWNE W SZKOLE:

Kontynuacja - wzorem lat ubiegłych - akcji „Nakręć się na pomaganie:”

 • 19 IX 2014 r. przekazanie dla chorej, trzyletniej Mai Działo z Mielca

18 worków (120 litrowych) plastikowych nakrętek

 • 19 XII 2014 r. przekazanie 21 worków (120 litrowych) plastikowych nakrętek dla Podkarpackiego Hospicjum Dziecięcego w Rzeszowie.
 • 19 - 20 XI - zorganizowanie w szkole w czasie wywiadówek Kiermaszu kartek i stroików świątecznych wykonanych przez uczniów. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na zakup słodyczy dla  dzieci z Domu Dziecka i Hospicjum.
 • Zorganizowanie w listopadzie i grudniu akcji „Mikołajkowa paczka” dla dzieci z Hospicjum w Rzeszowie i przekazanie darów 19 XII 2014 r. pracownikowi Hospicjum wraz z własnoręcznie wykonanymi przez uczniów kartkami i wypisanymi życzeniami świątecznymi.

DZIAŁANIA I SPOTKANIA W ŚRODOWISKU:

 • Założenie 3 szkolnych młodzieżowych Róż Różańcowych oraz      prowadzenie w kościele rozważań różańcowych.
 • Zaangażowanie wolontariuszy z klas gimnazjalnych w przygotowanie liturgii podczas nabożeństw dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
 • Odwiedziny Cmentarza Parafialnego w listopadzie i modlitwa nad grobami żołnierzy, kapłanów i bliskich zmarłych.
 • 27 i 29 XII 2014 r.(dni wolne od nauki) wolontariusze jako      opiekunowie młodszych dzieci brali udział w akcji „Kolędnicy      Misyjni” na Osiedlu Borek. Akcja przeprowadzana jest od wielu lat   we współpracy z siostrami misyjnymi i za zgodą rodziców.    Uczniowie prezentując sceny z Jasełek  prowadzą kwestę na     pomoc rówieśnikom w  Afryce.
 • 6 I 2015 r.(dzień wolny od nauki) – udział wolontariuszy w      podsumowaniu Kolędy Misyjnej w Kościele.

 

KONKURSY:

 • 10 X 2014 r. – wyjazd Karoliny Soboń z kl. I V LO na wycieczkę do Warszawy  w nagrodę za zdobycie tytułu laureata w czerwcu 2014 r. w konkursie literackim pt. „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” (Mielec, eliminacje rejonowe)
 • XI 2014 r. – zdobycie tytułu laureata przez Karolinę Soboń z kl. I V LO w IX edycji konkursu patriotyczno – literackiego pt. Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary” pod honorowym patronatem marszałka województw podkarpackiego W. Ortyla i patronatem medialnym radia Rzeszów (organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Tuszowie)
 • Zorganizowanie przez Wolontariat Szkolnego Konkursu plastycznego pt. „Św. Jan Paweł II w twórczości młodzieży”(duża grupa wolontariuszy nagrodzona)

 

Opiekun Wolontariatu

Jolanta Witek

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu