SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie II półrocze 2013/14 r.
SPRAWOZDANIA
czwartek, 26 czerwca 2014 23:45

Mielec, 25.06.2014 r.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU ZSO NR 1 W MIELCU

ROK SZKOLNY 2013/14

II PÓŁROCZE

 

 • Prowadzenie strony internetowej Wolontariatu i systematyczne dokumentowanie działań na tej stronie oraz na stronie szkoły, na portalu lokalnym hej. mielec, stronie parafii Ducha Świętego, w prasie lokalnej Korso, piśmie parafialnym „Spod znaku Ducha Świętego.”

 • Wykonywanie dekoracji związanych z rokiem liturgicznym w sali katechetycznej nr 8 oraz na szkolnym korytarzu : Biblia w sztuce: Ilustruję Ewangelię wg św. Marka - w Bibliotece Pedagogicznej –15 02 -22 03 2014r. oraz w Bibliotece szkolnej: od 24 marca do końca maja;  Wielkopostne zamyślenia, Radość Wielkanocy, Bierzmowanie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, 3 Wystawy o papieżu Janie Pawle II w związku  z kanonizacją : Człowieka trzeba mierzyć miarą serca…, Szukałem Was, św. Jan Paweł II w oczach młodzieży – ilustracje w bibliotece  szkolnej; Maj – miesiącem Maryjnym, Z Panem Bogiem na wakacje..
Więcej…
 
Sprawozdanie z działalności Szkolnego Wolontariatu ZSO nr 1 I półrocze 2013/14 r.
SPRAWOZDANIA
niedziela, 02 lutego 2014 17:52

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU

ZSO NR 1 W MIELCU

ROK SZKOLNY 2013/14

I PÓŁROCZE

· Prowadzenie strony internetowej Wolontariatu i systematyczne dokumentowanie działań na tej stronie oraz na stronie szkoły, na portalach lokalnych (promocja miasta Mielca, str. parafii Ducha Świętego, Czyli wiesz), w prasie lokalnej Korso, piśmie parafialnym „Spod znaku Ducha Świętego.”

· Wykonywanie dekoracji związanych z rokiem liturgicznym w sali katechetycznej nr 8 oraz na szkolnym korytarzu (np. Św. Stanisław Kostka patron młodzieży, Biblia księgą życia, Święci wzorem do naśladowania, Dzień papieski, Portret bł. Jana Pawła II w twórczości plastycznej młodzieży, Różaniec – modlitwa, która zmienia ludzkie życie!, Świat misyjny, Listopadowe zamyślenia o wieczności, Święta Bożego Narodzenia w życiu i sztuce).

· Zorganizowanie Szkolnego konkursu plastycznego o papieżu pt. ” Portret bł. Jana Pawła II w twórczości plastycznej młodzieży” – we współpracy z biblioteką szkolną.

· Zorganizowanie Dnia Papieskiego w szkole:

Zaprezentowanie w bibliotece szkolnej montażu słowno – muzycznego „ Szukałeś nas… Jesteśmy!” (18 X 2013 r.) oraz wykonanie pokonkursowej wystawy prac plastycznych uczniów pt.”Portret bł. Jan Pawła II w twórczości plastycznej młodzieży” jako podsumowanie szkolnego konkursu o papieżu.

· Zaangażowanie się w organizację w szkole obchodów Tygodnia Tuwima(grudzień 2013 r.)

· 20 XII 2013 r. – wystawienie w szkole JASEŁEK „NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE” dla całej szkolnej społeczności  i grona pedagogicznego.

 • 17 I 2014 r.- zorganizowanie w szkole „IV Szkolnego Przeglądu kolęd i pastorałek” dla uczniów ZSO nr 1 i NGMS oraz wykonanie okolicznościowych dekoracji.

AKCJE CHARYTATYWNE W SZKOLE:

· 26 IX – 25 X 2013 r. – akcja pomocy dla dzieci z Domu Dziecka; zbiórka zeszytów i przyborów szkolnych, maskotek.

· 18 - 19 XI oraz 18-19 XII 2013 r.- zorganizowanie w szkole (podczas listopadowych wywiadówek) kiermaszu własnoręcznie wykonanych przez uczniów kartek i ozdób świątecznych, z których dochód przeznaczono na zakup paczek dla 46 dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu.

· 18 – 30 XII 2013 r. – akcja „Mikołajkowa paczka” dla dzieci z Podkarpackiego Hospicjum w Rzeszowie (zbiórka środków czystości, żywności itp. – według podanego przez Hospicjum wykazu).

· Akcja ”Budzimy Bartka” czyli pisanie życzeń świątecznych dla 6 letniego Bartka z Wadowic, który obecnie przebywa w stanie śpiączki w klinice Budzik w Warszawie- pisanie życzeń to odpowiedź na apel rodziców, którzy twierdzą, że jest to niezbędny element w terapii chorego chłopca( II połowa grudnia 2013 r.)

· Kontynuacja  zbiórki plastikowych zakrętek i przekazanie w czasie wakacji oraz we wrześniu i grudniu 2013 r. dla Rzeszowskiego Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci. Akcja trwa przez cały rok szkolny.

DZIAŁANIA I SPOTKANIA W ŚRODOWISKU:

· Założenie czterech szkolnych młodzieżowych Róż Różańcowych (uroczyście w Kościele) oraz prowadzenie w Kościele różańcowych rozważań (w październiku i w listopadzie  - wypominki)

· Zaangażowanie wolontariuszy z klas gimnazjalnych do przygotowywania liturgii podczas nabożeństw dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

· W listopadzie odwiedziny Cmentarza: pamięć  i modlitwa nad grobami bliskich oraz żołnierzy, kapłanów, zasłużonych dla naszego miasta.

· 27 – 28 XII 2013 (dni wolne od nauki) – przedstawiciele Wolontariatu brali  udział jako opiekunowie dzieci młodszych w „Kolędzie misyjnej” na Osiedlu Borek.

Akcja „Kolędnicy misyjni” przeprowadzana jest systematycznie co roku we współpracy z siostrami zakonnymi, parafią Ducha Świętego, rodzicami i opiekunką wolontariuszy. Młodzi prezentują wybrane sceny z Jasełek Misyjnych i prowadzą kwestę na rzecz potrzebujących rówieśników z Afryki.

· 6 I (niedziela) - podsumowanie Akcji „Kolędnicy misyjni” w Kościele.

WYSTAWY, ZORGANIZOWANE POZA SZKOŁĄ:

· 23 – 30 X 2013 r. -   Ekspozycja prac plastycznych, wykonanych przez wolontariuszy i uczniów ZSO nr 1 pt. „Portret bł. Jan Pawła II w twórczości plastycznej młodzieży” ( w Kościele)

· 3 XI - 15 XII 2013 r. - Ekspozycja prac plastycznych, wykonanych przez wolontariuszy i uczniów ZSO nr 1 pt. „Portret bł. Jan Pawła II w twórczości plastycznej młodzieży” w Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu jako

odpowiedź na zaproszenie Biblioteki, która jest Miejscem Odkrywania Talentów.

AKCJE CHARYTATWNE i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE  W ŚRODOWISKU:

· 5 XII 2013 r - Mikołajkowe i Świąteczne spotkanie z dziećmi w Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Katolickim Ośrodku Kultury. Św. Mikołaj z aniołami rozdawał wcześniej przez młodzież przygotowane słodycze. Wolontariusze zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony twórczości J. Tuwima oraz recytowali wiersze poety. Spotkanie odbyło się po zajęciach lekcyjnych.

· 11 I 2014 r. (sobota) - wolontariusze udali się z noworocznymi życzeniami, Jasełkami i  kolędą na spotkanie z osobami starszymi i chorymi w Katolickim Ośrodku Kultury, zorganizowane przez Caritas.

· 12 I 2014 r. (niedziela) - wystawienie Jasełek w Kościele podczas spotkania opłatkowego dla grup parafialnych, z udziałem przedstawicieli rodziców i krewnych.

WYJAZDY DO DOMU DZIECKA DO SKOPANIA:

· 15 XI 2013 r. (po zajęciach szkolnych) - Skopanie -Dom Dziecka - rozdanie darów, (słodyczy, przyborów szkolnych, zeszytów, maskotek), wykonanie części artystycznej, wspólna zabawa integracyjna.

· 16 I 2014 r. (po zajęciach szkolnych) – Skopanie – Dom Dziecka – wyjazd Mikołajkowy, życzenia noworoczne, Jasełka, wspólne kolędowanie, rozdanie paczek ze słodyczami i innych darów, spotkanie integracyjne.

KONKURSY:

· X 2013 r. - udział wolontariuszy w szkolnym konkursie plastycznym o papieżu Polaku oraz w etapie lokalnym tego konkursu (org. przez Klub Inteligencji Katolickiej w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej).Liczne wyróżnienia(słodycze) i nagrody książkowe. (szczegóły na stronie Wolontariatu)

· 23 X 2013 r. – wyróżnienie w III Powiatowym Konkursie Poezji i Piosenki Patriotycznej „Barwy mojej Ojczyzny” (Mielec, organizator: Biblioteka Publiczna we współpracy z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół): w kategorii recytacji – Daniel Kozik (kl. II A V LO).

· 20 XI 2013 r. – udział w VIII edycji konkursu patriotyczno – religijnego „Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary” pod honorowym patronatem marszałka woj. podkarpackiego W. Ortyla i pod patronatem medialnym radia Rzeszów (organizator: biblioteka w Tuszowie Narodowym) (kategoria literacka: pisanie wierszy): laureat: Karolina Soboń (kl. III s Gim. Sportowe,) Klaudia Ciszek (kl. II C V LO - wyróżnienie).

· 27 XI 2012 r. – 2 laureatki w XXIII Rejonowym Podkarpackim Konkursie Poezji

Religijnej (SCK Mielec) - kategoria: recytacja: Julia Kożuszna (kl.II C) i Kinga Filipowska (kl.III C), jako jedyne reprezentowały nasze miasto na finale Podkarpacia 13 XII 2013 r. w Sędziszowie Małopolskim.

oprac. opiekun Wolontariatu: Jolanta Witek Mielec, 20 I 2014 r.

 
ROK SZKOLNY 2012/13 II PÓŁROCZE
SPRAWOZDANIA
poniedziałek, 26 sierpnia 2013 12:17

Mielec, 20.06.2013 r.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO                                           WOLONTARIATU ZSO NR 1 W MIELCU

ROK SZKOLNY 2012/13

II PÓŁROCZE

 

 • Prowadzenie strony internetowej Wolontariatu i systematyczne dokumentowanie działań na tej stronie oraz na stronie szkoły, na portalu lokalnym hej.mielec.pl, stronie parafii Ducha Świętego,  w prasie lokalnej Korso, piśmie parafialnym „Spod znaku Ducha Świętego.”

 • Wykonywanie dekoracji związanych z rokiem liturgicznym w sali katechetycznej nr 8 oraz na szkolnym korytarzu (np. Sakrament Bierzmowania – sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, Ilustruję Ewangelię wg św. Mateusza - w bibliotece szkolnej i w Kościele,  Wielkopostne zamyślenia, Radość Wielkanocy, Maj – miesiącem Maryjnym, Bierzmowanie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, Z Panem Bogiem na wakacje).

 

 • Kontynuacja  zbiórki plastikowych zakrętek i przekazanie przed wakacjami dla chorej 2 letniej Marysi z Krosna (z przeznaczeniem na leczenie  dziecka).

 

 • 17 I - zorganizowanie w szkole „III Przeglądu Kolęd i pastorałek” dla uczniów ZSO nr 1 i NGMS oraz okolicznościowych dekoracji.

 

 • 21 III – włączenie się w zorganizowanie Ogólnopolskiego Dnia Odkrywania Talentów w szkole przez ekspozycje plastyczne na korytarzu szkolnym, w sali nr 8 i bibliotece, promujące osiągnięcia młodzieży oraz wiosenne kiermasze kartek, prowadzone przez młodzież.

Zorganizowanie w bibliotece wystawy prac konkursowych ”Biblia w sztuce. Ilustruję Ewangelię św. Mateusza”.

 

 • Zaangażowanie wolontariuszy w przygotowanie rozważań Drogi Krzyżowej w Kościele i aktywne uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych oraz formacyjnych spotkaniach dla młodzieży.

 

 • 29 III - zorganizowanie dla uczniów Gimnazjum nr 3 Szkolnego Konkursu biblijnego z wiadomości z Ewangelii według św. Łukasza (testy sprawdzające). Finał w bibliotece szkolnej, połączony z wykonaniem ekspozycji oraz montażu artystycznego o Biblii i Papieżu Polaku (w związku ze zbliżająca się 8 rocznicą śmierci).

 

 • 4 IV – przygotowanie szkolnej debaty na temat lokalnego ekorozwoju, promocja zbiórki zabawek, makulatury i zakrętek na rzecz potrzebujących, powiązana z troską o ochronę środowiska .Przygotowanie przez wolontariuszy filmu, prezentacji, dyskusji, plakatów związanych z powyższym zagadnieniem.

 • 12 IV – włączenie się wolontariuszy w promocję Gimnazjum i Dzień Otwarty szkoły poprzez przygotowanie ekspozycji zdjęć, plansz, publikacji, dokumentujących prace i osiągnięcia Wolontariatu, przygotowanie krótkiego filmiku o Wolontariacie.

 

 • 26 IV – zaangażowanie się wolontariuszy w promocję V LO poprzez przygotowanie ekspozycji o działaniach Wolontariatu na przestrzeni 10 lat istnienia, krótką ustną prezentację idei Wolontariatu oraz wykonanie zdjęć z promocji szkoły.

 

 • Maj –czerwiec- zaangażowanie niektórych wolontariuszy w uroczystości kościelne: np. odpustowe i prymicyjne w parafii(np. włączenie się w czytanie rozważań na „Drodze Światła, ”majówki,” przygotowanie liturgii na nabożeństwach dla Bierzmowanych).

 

 • Czerwiec – wybór najlepszych- wzorowych i wyróżniających się wolontariuszy, przygotowanie okolicznościowych dekoracji o tematyce wakacyjnej, także informacji o różnych formach wypoczynku np. (oazy, obozy misyjne, rekolekcje, obozy językowe).

 

WSPÓŁPRACA Z NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKIEM:

27, 28 XII – Z kolędą misyjną- włączenie się w grupy kolędników Misyjnych, kolędowanie i pomoc misjom (wolontariusze jako opiekunowie grup dzieci ze szk. podst.). Akcja „Kolędnicy misyjni” przeprowadzana jest systematycznie co roku we współpracy z siostrami zakonnymi i parafią Ducha Świętego.

6 I (niedziela) - podsumowanie Akcji „Kolędnicy misyjni.” Przygotowanie i udział w liturgii.

12 I (sobota) – Z noworocznymi życzeniami, Jasełkami i  kolędą na spotkaniu z osobami starszymi i chorymi w Katolickim Ośrodku Kultury, zorganizowanym przez Caritas.

 

25 I – Z kolędą i Jasełkami w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej dla dzieci w Katolickim Ośrodku Kultury (występ, rozdanie słodyczy, wspólne kolędowanie  z dziećmi).

17 I V – 28 IV – przygotowanie w Kościele wystawy  prac plastycznych oraz literackich uczniów pt. ”Biblia  w sztuce. Ilustruję Ewangelię według św. Mateusza.”

KONKURSY:

 • 17 IV – laureaci XI edycji Miejskiego Konkursu Ekologicznego

pt.” Mnie ta ziemia od innych droższa”, zorganizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną  w Rzeszowie - Filia w Mielcu:

 

Izabela Łukaszek – kl. III c Gim. nr 3 (kategoria plastyczna):

Karol Wąż kl. I d Gim. nr 3(prezentacja multimedialna o Mielcu)

Wyróżnienia w kategorii plastycznej:

Dominika Dzik kl. III c Gim. nr 3

Klaudia Grabowska – kl. III b Gim. nr 3(kategoria plastyczna)

 

 

 • 13 VI – Karolina Soboń kl. II s NGMS - Laureatka IX Ogólnopolskiego i polonijnego turnieju poetyckiego o srebrne pióro prezydenta miasta Mielca (za napisanie wiersza o tematyce współczesnej)

 

 • 17 VI – Karolina Soboń – kl. II. s  NGMS

wyróżnienie w Miejskim Konkursie Literackim „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna,” zorganizowanego przez Stowarzyszenie nauczycieli polonistów w Mielcu (kategoria literacka- napisanie wiersza)

 

 • 18 VI – Jagoda Kardyś, Karolina Soboń – kl. II s NGMS – laureatki powiatowego Konkursu czytelniczego, zorganizowanego przez stowarzyszenie nauczycieli polonistów i Bibliotekę Pedagogiczną w Mielcu

 

 

Opiekun Wolontariatu: dr Jolanta Witek

 
ROK SZKOLNY 2012/13 - I PÓŁROCZE
SPRAWOZDANIA
wtorek, 01 stycznia 2013 21:29

DZIAŁANIA W SZKOLE:

-        Dokumentowanie działań wolontariuszy na stronie szkoły oraz prowadzenie (redagowanie) na bieżąco strony internetowej Wolontariatu. Utworzeniem nowej wersji strony.

-        Systematyczne przygotowywanie dekoracji okolicznościowych (np. Rok Wiary, Piękno w Biblii ukryte, Różaniec w sztuce, Portrety świętych i błogosławionych patronów, Nasz wielki Polak – bł. Jan Paweł II,  Uroczystość Wszystkich Świętych, Troska o misje, Adwentowe oczekiwanie, Boże Narodzenie) w sali nr 8 i na korytarzu.

-        Zachęcenie i przygotowywanie (z sukcesem) wolontariuszy do udziału w konkursach poetyckich, plastycznych, recytatorskich, piosenki religijnej, patriotycznych, organizowanych w mieście i województwie.

-        Aktywność na terenie szkoły poprzez uczestnictwo i włączanie się aktywne w przygotowanie różnych uroczystości okolicznościowych w szkole.

-        5 XII 2012 r. - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – wykonanie  w szkole ekspozycji o działaniach Wolontariatu oraz przygotowanie słuchowiska w szkole(na temat Wolontariatu).

-        21 XII 2012 r. – wystawienie w szkole „JASEŁEK NARODOWYCH” dla całej szkolnej społeczności  i grona pedagogicznego.


Akcje charytatywne w szkole:

-        12 – 25 X 2012 r. – akcja pomocy dla dzieci z Domu Dziecka; zbiórka zeszytów i przyborów szkolnych.

-        20 XII  – 10 XII 2012 r. – akcje: „Świąteczna kartka” (na kiermasz) i „Świąteczna paczka” dla dzieci z Domu Dziecka i jednej potrzebującej rodziny, związanej z naszą szkoła.

-        4 XII 2012 r. i  przez cały rok szkolny – zbiórka plastikowych nakrętek po napojach itp. na leczeni chorej 10 miesięcznej Marysi Zawisza z Krosna.

Działania i spotkania w środowisku:

-        Założenie trzech  szkolnych młodzieżowych Róż Różańcowych (uroczyście w Kościele) oraz prowadzenie w Kościele różańcowych rozważań (w październiku oraz w listopadzie  - wypominki)

-        Zaangażowanie wolontariuszy z klas gimnazjalnych do przygotowywania liturgii podczas nabożeństw dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

-        14  X 2012 r. (niedziela)  – udział w „III DIECEZJLANYM MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY” w Mielcu (org. pod patronatem bp. Andrzeja Jeża i prezydenta miasta Janusza Chodorowskiego), konkretna pomoc wyrażająca się w rozdawaniu publikacji „marszowych” na placu AK.

-        W listopadzie odwiedziny Cmentarza: pamięć  i modlitwa nad grobami bliskich oraz żołnierzy, kapłanów, zasłużonych dla naszego miasta.

-        17 XI 2012r. (sobota) – spotkanie wolontariuszy w Katolickim Ośrodku Kultury z ks. biskupem Andrzejem Jeżem w ramach wizytacji kanonicznej, prezentacja przez uczniów działań wolontariackich.

-        27 – 28 XII 2012 (dni wolne od nauki) – przedstawiciele Wolontariatu brali  udział jako opiekunowie dzieci młodszych w „Kolędzie misyjnej”.


WYSTAWY, ZORGANIZOWANE POZA SZKOŁĄ

W KOŚCIELE:

-        12 X - 9 XI 2012 r. – Ekspozycja prac plastycznych, wykonanych przez wolontariuszy i uczniów ZSO nr 1 pt. „Różaniec w sztuce”.

-        9 XI - 28 XI 2012 r. – Ekspozycja prac plastycznych uczniów i wolontariuszy pt. „Portrety Świętych i Błogosławionych”.


AKCJE CHARYTATWNE i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE  W ŚRODOWISKU:

-        28 IX 2012 r. – spotkanie z dziećmi ze Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Katolickim Ośrodku Kultury – czytanie bajek, warsztaty artystyczne.

-        2 XII 2012 r. (niedziela) – prowadzenie Mikołajkowego spotkania dla dzieci na placu kościelnym; wolontariuszki w roli aniołów rozdawały dzieciom słodycze.

-        2 XII 2012 r. (niedziela) – prowadzenie pod kościołem przez 3 godz. Kiermaszu Stroików i kartek  świątecznych, z których dochód przeznaczono na zakup Mikołajkowych paczek dla Domu Dziecka.

-        4 XII 2012 r. – Mikołajkowe i Świąteczne spotkanie z dziećmi w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Katolickim Ośrodku Kultury – św. Mikołaj z aniołami rozdawali wcześniej przez młodzież przygotowane słodycze, prowadzili tradycyjnie czytanie bajek i warsztaty muzyczne.

 

WYJAZDY DO DOMU DZIECKA:

-        26 X 2012 r. (po zajęciach szkolnych) – Skopanie – Dom Dziecka – rozdanie darów, wykonanie części artystycznej, wspólna zabawa integracyjna.

-        11 XII 2012 r. (po zajęciach szkolnych) – Skopanie – Dom Dziecka – wyjazd Mikołajkowy i Świąteczny, wspólne kolędowanie.


KONKURSY:

-        14 X 2012 r. – 2 laureatów z Gimnazjum (Maciej Szypuła Gim. nr 3, Ilona Gancarz NGMS) oraz 1 wyróżnienie- Jakub Kowalski (V LO) w Miejskim Plastycznym Konkursie „Małżeństwo – miłość – rodzina,” ogłoszonym z okazji III Diecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny w Mielcu (organizatorzy: komitet organizacyjny Marszu pod patronatem honorowym bp. Andrzeja Jeża i prezydenta Mielca- Janusza Chodorowskiego).

-        26 X 2012 r. – 3 wyróżnienia dla gimnazjalistek w II Powiatowym Konkursie Poezji i Piosenki Patriotycznej „Barwy mojej Ojczyzny” (Mielec): w kategorii recytacji – Wiktoria Wiśniewska, Gim. nr 3 oraz 2 wyróżnienia w kategorii poezji śpiewanej: Ola Warzecha, Jagoda Kardyś  (NGMS).

-        27 XI 2012 r. – 2 laureatów i 1 wyróżnienie dla licealistów w XXII Rejonowym Podkarpackim Konkursie Poezji Religijnej (SCK Mielec):

Laureatka (kategoria: poezja śpiewana): Julia Kożuszna, akompaniament na gitarze: Katarzyna  Błachowicz oraz wyróżnienie: Katarzyna Mazur

Laureatka (kategoria: recytacja): Julia Kożuszna.


oprac. Opiekun Wolontariatu: Jolanta Witek

29.XII.2012 r.

 
ROK SZKOLNY 2011/12
SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU ZSO NR 1 W MIELCU
ROK SZKOLNY 2011/12

I PÓŁROCZE• Wykonywanie dekoracji w sali lekcyjnej i na szkolnym korytarzu (związanych z rokiem liturgicznym oraz ważnymi wydarzeniami z życia Kościoła) (Niedzielna Ewangelia, Troska o misje, Odmawiajcie różaniec, Dzień Papieski, Ukochać Biblię, 1XI Uroczystość Wszystkich Świętych, Adwentowe oczekiwanie na Zbawiciela, Czar Bożego Narodzenia).

• Systematyczne dokumentowanie działań wolontariuszy na stronie internetowej Wolontariatu(prowadzenie tej strony), stronie szkoły oraz w prasie katolickiej i lokalnej.

• Od 23 września i nadal – podjęcie w szkole akcji zbiórki plastikowych zakrętek z napojów, środków czystości, mleka i przekazanie ich na rzecz chorej na porażeni mózgowe 3 letniej Elizy (z przeznaczeniem na zakup fotelika samochodowego dla dziecka)(nagłośnienie akcji w mediach- dzięki temu wiele szkół z Mielca i okolic oraz osób prywatnych wspiera akcję).

• 8 X (sobota) - przygotowanie i wykonanie montażu słowno-muzycznego pt. ”To, co niezniszczalne trwa…”(poświęconego. bł. Janowi Pawłowi II) w Katolickim Ośrodku Kultury podczas spotkania dla ludzi starszych i chorych z okazji 67 Tygodnia Miłosierdzia(współpraca z Caritas).

• X oraz XI - prowadzenie kilku nabożeństw różańcowych dla wiernych oraz nabożeństwa różańcowego (z wypominkami) dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

• 4 XI – wyjście na cmentarz parafialny, odwiedzenie grobów, zapalenie zniczy i modlitewna refleksja.

• 17-18 XI – zorganizowanie akcji „Świąteczna kartka”(przez całą jesień wolontariusze i uczniowie ZSO nr 1 wykonywali własnoręcznie kartki) podczas wywiadówek dla rodziców oraz w klasach. Dochód ze sprzedaży w kwocie 820 zł. przeznaczono na zakup mikołajkowych paczek dla 46 wychowanków domu Dziecka w Skopaniu).

• 20-21 XI (niedziela, poniedziałek) – udział 2 wolontariuszek (Wiktorii Soswa (Gimn.) oraz Pauliny Mączyńskiej (LO) w Ogólnopolskiej konferencji pt. „Wolontariat młodych” w Warszawie w Sejmie RP zorg. przez MEN i CEO (już po raz trzeci od wiosny 2011 uczennice uczestniczą w projekcie konkursowym – w nagrodę za najwyżej ocenione prace Wolontariatu – jesienią zostały ponownie zakwalifikowane i znalazły się wśród 35 zespołów i 70 uczestników z całej Polski)

• 2 XII - włączenie się (przez recytacje i przygotowanie śpiewu) w akademię szkoloną z okazji Dnia tolerancji i integracji.

• 4 XII (niedziela) – ponad 30 wolontariuszy prowadziło pod Kościołem wspólnie z oddziałem Caritas kwestę na rzecz Kościołów Wschodu oraz rozprowadzało świece wigilijne.

• 9 XII - w godzinach popołudniowych 25 wolontariuszy z ZSO odwiedziło ze św. Mikołajem dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu. (Wspólne kolędowanie, życzenia, spotkania integracyjne w grupach i rozdanie prezentów)

• 22 XII - przygotowanie i wystawienie w Kościele dla uczniów całej szkoły Jasełek pt. „Prosto do Betlejem …”

• 27-28 XII (dni wolne od nauki) - przedstawiciele Wolontariatu biorą udział w Kolędzie Misyjnej w parafii jako opiekunowie dzieci ze szkół podstawowych.

KONKURSY:

• 9 XI – wyróżnienie w XXI Konkursie Podkarpackim Poezji Religijnej zorganizowanym w SCK w Mielcu ( kategoria: recytacja- Katarzyna Kolasa LO)

• 17 XI – wyróżnienie w VI edycji konkursu literackiego „Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary”, zorganizowanym w Tuszowie Narodowym pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego (kategoria: literacka - napisanie wiersza- Wioletta Lasota LO)

Opiekun Wolontariatu: Jolanta Witek
Mielec, 25.06.2012 r.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU
ZSO NR 1 W MIELCU - ROK SZKOLNY 2011/12

II PÓŁROCZE
 • Prowadzenie strony internetowej wolontariatu i systematyczne dokumentowanie działań na tej stronie oraz na stronie szkoły, na portalu lokalnym hej. mielec, w prasie lokalnej Korso, piśmie parafialnym „Spod znaku Ducha Świętego”.

 

 • Wykonywanie dekoracji związanych z rokiem liturgicznym w sali katechetycznej nr 8 oraz na szkolnym korytarzu (np. Sakrament Bierzmowania – sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, Ilustruję Ewangelie wg św. Łukasza - w bibliotece szkolnej, Wielkopostne zamyślenia, Radość Wielkanocy, Maj – miesiącem Maryjnym, Kościół naszym domem, Z Panem Bogiem na wakacje).
 • Zdobycie prestiżowego tytułu „Szkoły odkrywców talentów” dla V LO i Gimnazjum nr 3 w dużej mierze dzięki sporządzeniu właściwej dokumentacji działań i zaangażowaniu wolontariuszy. Umieszczenie szkół na mapie Polski wśród „Szkół odkrywców talentów.”
 • Kontynuacja zbiórki plastikowych zakrętek i przekazanie dla chorej na porażenie mózgowe 4 letniej Elizy( przeznaczeniem na zakup fotelika samochodowego dla dziecka).
 • 26 I - zorganizowanie w szkole „Przeglądu Kolęd i pastorałek” dla uczniów ZSO nr 1 i NGMS oraz okolicznościowych dekoracji.
 • 13-14 II – zorganizowanie Poczty walentynkowej i Kiermaszu walentynkowego (własnoręcznie wykonane kartki i kwiatki) z którego dochód przeznaczono na zakup słodyczy dla dzieci ze Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci z Katolickiego Ośrodka Kultury.
 • 21 III – włączenie się w zorganizowanie Ogólnopolskiego Dnia Odkrywania Talentów w szkole przez ekspozycje plastyczne na korytarzu szkolnym, w sali nr 8 i bibliotece promujące osiągnięcia młodzieży oraz wiosenne kiermasze, prowadzone przez młodzież.
 • Zaangażowanie wolontariuszy w przygotowanie rozważań Drogi Krzyżowej w Kościele i aktywne uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych oraz formacyjnych spotkaniach dla młodzieży.
 • 29 III - zorganizowanie dla uczniów Gimnazjum nr 3 Szkolnego Konkursu biblijnego z wiadomości z Ewangelii według św. Łukasza (testy sprawdzające) oraz plastycznego („Ilustruję Ewangelię wg św. Łukasza”) – finał w bibliotece szkolnej, połączony z wykonaniem ekspozycji oraz montażu artystycznego o Biblii i Papieżu Polaku (w związku ze zbliżająca się 7 rocznicą śmierci).
 • 29 III - 3 IV – zorganizowanie akcji charytatywnej, kiermaszu kartek i kwesty w szkole na leczenie chorej koleżanki z Przecławia – Kasi Tabor (licealistki) – zebrano 956 zł.
 • 6 V (niedziela) – udział w III miejskiej akcji „Pola nadziei” – całodzienna kwesta po kościołem na zakup sprzętu medycznego dla osób starszych, objętych pomocą Hospicjum domowego w naszym mieście.
 • Systematyczna współpraca z dziećmi ze Świetlicy profilaktyczno – wychowawczej na naszym osiedlu : 17 luty - spotkanie walentynkowe.
 • 3 czerwca – spotkanie z okazji Dnia dziecka – realizowanie programu: Cała Polska czyta dzieciom - czytanie bajek najmłodszym, prowadzenie warsztatów artystycznych, rozdanie słodyczy itp.
 • 3 VI - spotkanie z przedstawicielami Telewizji Polskiej w Katolickim Ośrodku Kultury i włączenie wolontariuszy w realizację programu „Parafia z sercem.”

KONKURSY:

 • 17 IV – laureaci Miejskiego Konkursu Ekologicznego pt.” Mnie ta ziemia od innych droższa”, zorganizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Rzeszowie- Filia w Mielcu (kategoria plastyczna): Grzegorz Duszkiewicz – kl. II a Gim. nr 3 Kacper Trela – kl. I s NGMS
 • 25 V – II miejsce w VIII Podkarpackim Konkursie Poetyckim „Ja i Świat”, zorganizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego (kategoria literacka – napisanie wiersza) - Karolina Soboń k - kl. I s NGMS
 • 18 VI – laureatka Miejskiego Konkursu Literackiego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” zorganizowanego przez Stowarzyszenie nauczycieli polonistów w Mielcu(kategoria literacka- napisanie wiersza) Karolina Soboń – kl. s NGMS

Opiekun wolontariatu: Jolanta Witek

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3
© 2019 Szkolny wolontariat ZSO nr 1 w Mielcu